Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου: Πέντε χρόνια μετά την “Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα”. Που βρισκόμαστε; Ανάγκη υποστήριξης για δίκαιη πράσινη μετάβαση στις Περιφέρειες

Στις 12 Δεκεμβρίου του 2015 στο Παρίσι η Παγκόσμια Κοινότητα έκανε ένα θαρραλέο βήμα με ευθύνη για το μέλλον του πλανήτη.

Μια “ειρηνική επανάσταση” είχε χαρακτηρίσει ο Γάλλος Πρόεδρος Fr. Hollande την Συμφωνία για την σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμό c με στόχο την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη με τις τεράστιες καταστροφικές συνέπειες που αυτή επιφέρει στην αλλαγή του κλίματος.

Οδικοί χάρτες, δεσμεύσεις από κράτη, Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς Οργανισμούς, Διεθνές Ταμείο Μετάβασης για τις αδύναμες χώρες, προγράμματα ενημέρωσης κλπ, όλα συμφωνήθηκαν, ενώ τα σχετικά Κινήματα των πολιτών άρχισαν να οργανώνονται.

Πέντε χρόνια μετά, αντί για πτώση της θερμοκρασίας, προμηνύεται άνοδος 3 και 4 βαθμούς c μακροχρόνια. Η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών του D. Trump από την Συμφωνία του Παρισιού σίγουρα έπαιξε αρνητικό ρόλο, αλλά δεν είναι η μόνη αιτία. Η Παγκόσμια Κοινότητα οφείλει να δεσμευθεί για σταδιακές και μη αναστρέψιμες μειώσεις της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, τ. Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρεμβαίνει για την αξιοποίηση απο τις Περιφέρειες των νέων δεδομένων:

  • Η επικείμενη Προεδρία J. Biden όπως και τα σταθερά βήματα της Κίνας προς αυτή την κατεύθυνση είναι ενθαρρυντικά δεδομένα.
  • Η Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου κατα τουλάχιστον 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και ο Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα (μέτρα δεσμευτικής εφαρμογής των πολιτικών) με στόχο την κλιματική ουδέτερη Ευρώπη το 2050, αποτελούν επίσης ενθαρρυντικά βήματα για την παγκόσμια πρόκληση (παρ΄ όλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει μόνο κατα 12% στην υπερθέρμανση του πλανήτη) αλλά και για την βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη.
  • Η διάθεση του 37% του προϋπολογισμού του ύψους 750 δις ευρω του Ταμείου Ανάκαμψης στην επίτευξη της Πράσινης Συμφωνίας καθώς και ο πιο φιλόδοξος στόχος υποστήριξης μέσω του προϋπολογισμού 2021-2027 δράσεων που σχετίζονται με το κλίμα, αποτελούν θετικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων για το Κλίμα.
  • Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι στην καρδιά αυτού του μεγάλου Ευρωπαϊκού σχεδίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών ποσοστό άνω του 70% των μέτρων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και έως και το 90% των μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή λαμβάνονται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και οτι οι ΟΤΑ εφαρμόζουν το 70% του συνόλου της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ποσοστό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των δημόσιων δαπανών και στα δυο τρίτα των δημοσίων επενδύσεων. Συνεπώς, ο στόχος της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας εως το 2050 πρέπει να επιδιωχθεί τόσο σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, όσο και με την υποστήριξή τους.

  • Όπως μας επισημαίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, η μη ικανοποιητική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, πολύ συχνά οφείλεται στην έλλειψη συντονισμού των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών. Αυτό επιδεινώνεται από την έλλειψη διοικητικής ικανότητας, την ανεπαρκή χρηματοδότηση, την έλλειψη γνώσεων και δεδομένων, τους ανεπαρκείς μηχανισμούς διασφάλισης της συμμόρφωσης με τους κανόνες και την διασύνδεση των διαφόρων πολιτικών.

Άρα, οι φιλόδοξοι στόχοι για το Κλίμα απαιτούν ενεργούς ΟΤΑ, επιχειρησιακά και οικονομικά επαρκείς.

Ως μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Περιφερειάρχης αναδεικνύει σταθερά τις προκλήσεις και αδυναμίες των Περιφερειών για να ανταποκριθούν στο διπλό και αλληλένδετο στόχο της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Οι Περιφέρειες πρέπει να αξιώσουν τις κατάλληλες συνθήκες συμβολής τους ώστε να αναδειχθεί η πράσινη Συμφωνία σε βιώσιμη και δίκαιη κινητήρια δύναμη που δημιουργεί θέσεις εργασίας σύμφωνα με τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες στον ανταγωνιστικό κόσμο.

Δεδομένου ότι οι Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες και ακολουθούν ποικίλες αναπτυξιακές πορείες, πρέπει να είναι δυνατή η παροχή στοιχείων, η θέσπιση δεικτών, ο εντοπισμός αδυναμιών και η ιδιαίτερη υποστήριξή τους.

Αυτό σημαίνει και στοχευμένες δεσμεύσεις για τους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους που θα διοχετευθούν στις Περιφέρειες όπως και ιδιαίτερη μέριμνα για σχέδια ανάκαμψης στις Περιφέρειες σε ευάλωτες περιοχές, νησιωτικές, ορεινές και λιγότερο ανεπτυγμένες.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα μετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα με στόχο την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στην οικοδόμηση μιας πράσινης, υγιούς και βιώσιμης Ευρώπης με αντίκτυπο στις συνθήκες ζωής στα Ιόνια Νησιά” δηλώνει η Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Antonis Tsagronis
Antonis Tsagronis
Αντώνης Τσαγκρώνης  Αρχισυντάκτης: Αtticanews.gr  iNews – Newspaper – iRadio - iTV e-mail : editor@atticanews.gr , a.tsagronis@gmail.com AtticaNews Radio:  http://www.atticanews.gr Facebook: @Αντώνης Τσαγκρώνης Facebook: @Atticanews.gr https://www.facebook.com/Atticanewsgr-111129274130/ YouTube: https://www.youtube.com/Antonis%20Tsagronis Twitter: #AtticanewsGr Instagram:Antonis_Tsagronis (διαπιστευμένος δημοσιογράφος στο Προεδρίας της Δημοκρατίας, Υπ. Εξωτερικών, Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπ. Τουρισμού, Υπ. Υγείας, , Yπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπ. Προστασίας του Πολίτη, Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου)

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ