Εναρκτήρια ομιλία Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Ν. Χαρδαλιά στο 3rd Athens Investment Forum – Η νέα αντίληψη για την Πολιτική Προστασία στη χώρα μας

Αθήνα, 09 Οκτωβρίου 2020
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε του Τεχνικού Επιμελητηρίου,Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να χαιρετίσω τις εργασίες του συνεδρίου.
Κύριοι Υπουργοί,Κυρίες και Κύριοι σύνεδροι,Είναι μια ιδιαίτερη τιμή η παρουσία μου εδώ, σήμερα – μια ιδιαίτερη τιμή για την Πολιτική Προστασία, για όλους όσοι μοχθούμε καθημερινά ενάντια στην πανδημία.
Εκ μέρους όλων των στελεχών μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης, επιτρέψτε μου να πω «ευχαριστώ» για την αναγνώριση του έργου μας, για την τιμητική αυτή πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας.
Η νέα πρόκληση που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα και φυσικά, η χώρα μας, η κοινωνία και η οικονομία μας, είναι πρωτοφανής σε μέγεθος και συνέπειες.
Η απόκρισή μας σε αυτό το στοίχημα, να βγούμε νικητές από τη δοκιμασία της πανδημίας, απαίτησε εξαρχής να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας, να λειτουργήσουμε προληπτικά, αποτελεσματικά, να αναπτύξουμε νέα εργαλεία, νέες προσεγγίσεις – να σκεφτούμε και να δράσουμε, με λίγα λόγια, “out of the box.”Κι αυτό κάναμε.Κι έτσι κατορθώσαμε να αποτελούμε διεθνώς παράδειγμα επιτυχημένης διαχείρισης της πανδημίας και να παραμένουμε -ακόμα και σήμερα που αντιμετωπίζουμε το δεύτερο κύμα- μια από τις ασφαλέστερες χώρες παγκοσμίως.
Κατορθώσαμε να εξάγουμε πλέον τεχνογνωσία σε άλλες χώρες για τα συστήματα ελέγχου που εφαρμόσαμε, λ.χ. στις πύλες εισόδου της χώρας. Και κυρίως, επιτύχαμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τη δημόσια υγεία, με πολύ καλύτερα αποτελέσματα από χώρες πολύ μεγαλύτερες, με πολύ περισσότερους πόρους και δυνατότητες.Και συνεχίζουμε άοκνα την προσπάθεια.
Γιατί όλοι εμείς στην Πολιτική Προστασία, εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, επενδύουμε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός  πραγματικά σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού.
Αυτό αποτέλεσε, εξάλλου, από την πρώτη ημέρα της νέας διακυβέρνησης, κεντρική επιλογή και διακηρυγμένο στόχο του ίδιου του Πρωθυπουργού.Εδώ και ένα χρόνο, λοιπόν, έχουμε προχωρήσει σε μια ολική αναμόρφωση του μηχανισμού μας.
Και μέσα στην επόμενη τριετία, σκοπεύουμε να παραδώσουμε πλήρως λειτουργικό το πρόγραμμα «Ασπίδα», ένα εκ βάθρων αναδιαρθρωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας που φιλοδοξεί να θωρακίσει τη χώρα έναντι κάθε καταστροφής, κάθε κινδύνου, κάθε απειλής.
Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κινδύνων είναι ήδη έτοιμο και πλήρως λειτουργικό στο νέο, υπερσύγχονο κτίριο Φάρος της Πολιτικής Προστασίας. Και μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες και εν μέσω πανδημίας, ολοκληρώσαμε τις μελέτες εφαρμογής, βιωσιμότητας και τις τεχνικές μελέτες για την κατασκευή μέσω ΣΔΙΤ των 13 υπερσύγχρονων και απολύτως αναγκαίων Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων που θωρακίζουν τη χώρα και θα παραδοθούν ως το τέλος του 2022 – έργο που έχει ήδη εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή.
Αντίστοιχα, προγραμματίζουμε τη δημιουργία των 64 Τοπικών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας και επιλύουμε χρόνια προβλήματα αλληλοεπικαλύψεων και διάχυσης της ευθύνης.
Επενδύουμε σε νέα μέσα και τεχνολογίες, διασφαλίζουμε τον σωστό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων – χτίζουμε, με λίγα λόγια, ένα πλέγμα ασφάλειας, μια «ομπρέλα προστασίας» πάνω από ολόκληρη τη χώρα.Καθώς, όμως, τις εργασίες του συνεδρίου σας θα απασχολήσουν πρωτίστως η πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει εν μέσω πανδημίας και οι προοπτικές της -ευοίωνες πιστεύω- για βιώσιμη ανάπτυξη, επιτρέψτε μου να πω δυο λόγια και για μια ακόμη νέα αντίληψη που διαμορφώνουμε στην Πολιτική Προστασία.
Αναφέρομαι στην αξιοποίηση διεθνών πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος «Ασπίδα», ιδίως για την υλοποίηση έργων πρόληψης. Πρόκειται για κεντρικό πυλώνα του Εθνικού Μηχανισμού, στη βάση των αρχών της διαφάνειας και της ευελιξίας.
Εργαλεία για την εκπλήρωση του στόχου αυτού αποτελούν οι νεοσυσταθείσες δομές του Επιχειρησιακού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας, με τις οποίες επιτυγχάνεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών πόρων για το σχεδιασμό, εκπόνηση και υλοποίηση μελετών, εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων.
Κι έχουμε ήδη καθορίσει τους άξονες – με συνολικό προϋπολογισμό 3,159 δις ευρώ. Πολύ σύντομα, επιτρέψτε μου να αναφέρω:
Στην Πολιτική Προστασία, με δική μας επιτελική δομή και ως ενδιάμεσος φορέας, αλλά και με εκχώρηση πόρων από τον άξονα 2 της κλιματικής αλλαγής του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, ετοιμαζόμαστε για την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων συνολικού ύψους 1,204 δις ευρώ για τη θωράκιση της χώρας.
Στο ίδιο πλαίσιο, επικυρώσαμε πολύ πρόσφατα, τη συνεργασία μας με την Παγκόσμια Τράπεζα, προκειμένου η χώρα μας να εκπονήσει τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφών, ενώ έχει ήδη εγκριθεί σχετική πρόταση χρηματοδότησης ύψους 750.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση του σχεδίου.
Επίσης, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής προστασίας αποκτά πλέον αυτοτελές, ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ, με 400 εκατομμύρια ευρώ να διατίθενται για έργα αποκατάστασης και θωράκισης περιοχών που έχουν πληγεί.
Αλλά και 150 εκατομμύρια ευρώ για έργα πρόληψης επαπειλούμενων κινδύνων συνδεδεμένων με φυσικές καταστροφές σε περιοχές με παρελθόν αντιμετώπισης κινδύνων.Παράλληλα, υλοποιούμε το πρόγραμμα συγχρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συνολικού ύψους σχεδόν 810 εκατομμυρίων ευρώ, για την θωράκιση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, με την προμήθεια εξοπλισμού για φορείς Πολιτικής Προστασίας, την ανάπτυξη Υποδομών αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 και κάθε υγειονομικού κινδύνου, καθώς και την ανάπτυξη Υποδομών σχετικά με εναέριες μεταφορές και προμήθεια εξοπλισμού πολλαπλών χρήσεων.
Τέλος, φιλοδοξούμε και προετοιμαζόμαστε σε επίπεδο μελετών και τεχνικών δελτίων για την απορρόφηση 1,398,809 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης Next Generation της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εξοπλισμούς, μέσα, δράσεις και έργα Πολιτικής Προστασίας σε όλη τη χώρα, για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.Ειδικότερα, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι η Πολιτική Προστασία έχει ήδη εξασφαλίσει από ευρωπαϊκούς πόρους και για την επόμενη τριετία:- 129,7 εκατομμύρια ευρώ για την ανανέωση του εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος με 912 πυροσβεστικά οχήματα.- 175 εκατομμύρια ευρώ για τον εξοπλισμό των εμπλεκομένων φορέων της ΕΛΑΣ, του Λιμενικού, του ΕΚΑΒ, των Ενόπλων Δυνάμεων και των εθελοντικών μας ομάδων.- 102,5 εκατομμύρια για μηχανήματα έργου Πολιτικής Προστασίας για όλους τους Δήμους και όλες τις Περιφέρειες της χώρας, αλλά και- 750 και πλέον εκατομμύρια για την ανανέωση -επιτέλους- και ενίσχυση του εναέριου στόλου πυρόσβεσης της πατρίδας μας.
Με την τεχνογνωσία, λοιπόν, διεθνών εταίρων και οργανισμών, καθώς και με την έμπρακτη υποστήριξη από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης -επί τη ευκαιρία, επιτρέψετε μου να εκφράσω θερμές ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη και την άριστη συνεργασία- διασφαλίζουμε τους απαραίτητους πόρους για την ολοκλήρωση, εντός της επόμενης τριετίας, της ριζικής αναμόρφωσης του μηχανισμού μας.
Με νέα εργαλεία και μέσα, επενδύοντας στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μας και στελεχώνοντας τις υπηρεσίες μας με εξειδικευμένο προσωπικό από όλο το Δημόσιο, τα σώματα ασφαλείας, την επιστημονική κοινότητα.
Με μια νέα αντίληψη για την Πολιτική Προστασία. Σύγχρονη, αποτελεσματική, ικανή να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Ολοκληρώνουμε τον νέο Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.
Δημιουργούμε τη νέα Πολιτική Προστασία για την Πατρίδα μας.Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να κάνω μόνο μια επισήμανση. Τους τελευταίους μήνες, με την επιτυχημένη διαχείρισης της πανδημίας, καταφέραμε να αλλάξουμε την εικόνα της Ελλάδας στον κόσμο.
Και όσα επιτύχαμε, μπορούν να αποτελέσουν το πρώτο βήμα για μία διαφορετική Ελλάδα, μια Ελλάδα για την οποία θα αισθανόμαστε πραγματικά υπερήφανοι.Προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η αλλαγή αυτή, πιστεύω ότι δύο είναι οι πλέον σημαντικές προϋποθέσεις:
– Η πρώτη είναι να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε τη θετική παρακαταθήκη από τη διαχείριση της κρίσης. Τους προηγούμενους μήνες καταφέραμε να κάνουμε άλματα σε κάποιους τομείς
– σημειώσαμε, μάλιστα, πρόοδο μηνών μέσα σε εβδομάδες ή ακόμα και ημέρες, ιδιαίτερα σε επίπεδο τεχνολογικού μετασχηματισμού για το σύνολο του Δημόσιου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα.
Αυτό το στοιχείο είναι που πρέπει να ενδυναμώσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να ανατρέψουμε ανισορροπίες που ταλανίζουν εδώ και χρόνια τη χώρα μας και να θέσουμε τα θεμέλια για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας.
Και αναφερόμενος στον εντυπωσιακό τεχνολογικό μετασχηματισμό του Δημοσίου που έχουμε ήδη επιτύχει, επιτρέψτε μόνο μου να σημειώσω πόσο επιβοηθητικό εργαλείο για την οικονομική ζωή της χώρας θεωρούμε τον χάρτη αποτύπωσης των εν ισχύ μέτρων ανά Δημοτική και Περιφερειακή Ενότητα της χώρας μας
– μια εφαρμογή που υλοποιούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο, μεταξύ άλλων, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο να γνωρίζουν όλοι, εργοδότες και εργαζόμενοι, τι ακριβώς ισχύει στην περιοχή τους, ευνοεί τον προγραμματισμό, εμπεδώνει μια ακόμα σχέση εμπιστοσύνης των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας μας με το κράτος.
Μια εφαρμογή που θα παρουσιάσουμε σήμερα το απόγευμα στην τακτική μας ενημέρωση για τον κορωνοϊό από το Υπουργείο Υγείας.
– Επιπλέον, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για να διατηρήσουμε την καλή επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας σήμερα, ενισχύουμε την εικόνα της υγειονομικά ασφαλούς χώρας.
Μια εικόνα που μόνο θετική επίδραση μπορεί να έχει, τόσο στον τομέα του τουρισμού όσο και ευρύτερα, για τις επενδύσεις, για την ανάπτυξη. Έτσι, η επιτυχής ανταπόκριση στην υγειονομική κρίση μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια ουσιαστική αλλαγή σε κάθε επίπεδο και να επισφραγίσουμε τη νέα αντίληψη για την Ελλάδα, αυτή μιας αξιόπιστης χώρας, δημιουργικής, πρωτοπόρου χώρας.
Το χρωστάμε άλλωστε στη πατρίδα, στις νέες γενιές πολιτών, στα παιδιά μας.
Και πάλι σας ευχαριστώ από καρδιάς για την τιμή να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας κι εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.
Antonis Tsagronis
Antonis Tsagronis
Αντώνης Τσαγκρώνης  Αρχισυντάκτης: Αtticanews.gr  iNews – Newspaper – iRadio - iTV e-mail : editor@atticanews.gr , a.tsagronis@gmail.com AtticaNews Radio:  http://www.atticanews.gr Facebook: @Αντώνης Τσαγκρώνης Facebook: @Atticanews.gr https://www.facebook.com/Atticanewsgr-111129274130/ YouTube: https://www.youtube.com/Antonis%20Tsagronis Twitter: #AtticanewsGr Instagram:Antonis_Tsagronis (διαπιστευμένος δημοσιογράφος στο Προεδρίας της Δημοκρατίας, Υπ. Εξωτερικών, Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπ. Τουρισμού, Υπ. Υγείας, , Yπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπ. Προστασίας του Πολίτη, Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου)

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ