Ευρωπαϊκό συνέδριο: Οι προκλήσεις των μικρών επιχειρήσεων σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) διοργάνωσαν ευρωπαϊκό συνέδριο το οποίο διεξήχθη στο Ωδείο Αθηνών με θέμα:

“Οι προκλήσεις των μικρών επιχειρήσεων σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον”


Photo Credit: Dimitrios Karvountzis

Οι μικρές επιχειρήσεις δημιουργούν την πλειονότητα των νέων θέσεων εργασίας, παράγουν πλούτο, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην Ε.Ε., απασχολούν το 66% του εργατικού δυναμικού και παράγουν περισσότερο από το 50% του ΑΕΠ της Ε.Ε. Ειδικότερα, δραστηριοποιούνται περίπου 25 εκατομμύρια ΜμΕ στην ΕΕ, οι οποίες απασχολούν περίπου 146 εκατομμύρια άτομα.

Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ο κινητήριος μοχλός της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η σημασία και συμβολή των μικρών επιχειρήσεων στην οικονομία καθιστά επιτακτική την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως ….

η πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Η έλλειψη ρευστότητας και τα χαμηλά ποσοστά πρόσβασης σε χρηματοδότηση αποτελούν διαχρονικά σημαντικές προκλήσεις για τις μικρές επιχειρήσεις.  Είναι χαρακτηριστικό πως περίπου το 80% των ΜμΕ στην ΕΕ δεν έχουν την αναγκαία για την ανάπτυξή τους χρηματοδότηση. που χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Κατά συνέπεια η έλλειψη πόρων εμποδίζει τις μικρές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη.

ο ψηφιακός μετασχηματισμός 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πρόκληση και παράλληλα ευκαιρία για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους, να εισάγουν νέες βελτιωμένες διαδικασίες, να μειώσουν το κόστος τους και να προσφέρουν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποίηση εργασιών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, την αύξηση των πωλήσεων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, υπάρχουν  προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Αυτά τα προβλήματα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το κόστος και την έλλειψη πόρων για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, καθώς και την έλλειψη γνώσεων και ενημέρωσης για τις νέες τεχνολογίες.

η πράσινη μετάβαση

Η πράσινη μετάβαση περιλαμβάνει την στροφή σε μια βιώσιμη οικονομία που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την κυκλική οικονομία και μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η πράσινη μετάβαση αποτελεί πρόκληση για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς από τη μια μεριά μπορεί να προσφέρει οφέλη όπως η μείωση του ενεργειακού κόστους το οποίο σε γενικές γραμμές αποτελεί το 15% του συνολικού κόστους των επιχειρήσεων. Από την άλλη, το σημαντικά υψηλό κόστος μετάβασης, η έλλειψη πληροφόρησης και η υψηλή γραφειοκρατία αποτελούν σοβαρά εμπόδια για τις μικρές επιχειρήσεις.

Antonis Tsagronis
Antonis Tsagronis
Αντώνης Τσαγκρώνης  Αρχισυντάκτης: Αtticanews.gr  iNews – Newspaper – iRadio - iTV e-mail : editor@atticanews.gr , a.tsagronis@gmail.com AtticaNews Radio:  http://www.atticanews.gr Facebook: @Αντώνης Τσαγκρώνης Facebook: @Atticanews.gr https://www.facebook.com/Atticanewsgr-111129274130/ YouTube: https://www.youtube.com/Antonis%20Tsagronis Twitter: #AtticanewsGr Instagram:Antonis_Tsagronis (διαπιστευμένος δημοσιογράφος στο Προεδρίας της Δημοκρατίας, Υπ. Εξωτερικών, Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπ. Τουρισμού, Υπ. Υγείας, , Yπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπ. Προστασίας του Πολίτη, Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου)

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ