📌800.000 ευρώ από το #ΥΠΠΟ #επιχορηγήσεις ή/και παροχή αιγίδας σε Ομάδες Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, με σκοπό την υλοποίηση Παραγωγών, ερευνητικού έργου, Φεστιβάλ και Περιοδειών Κλασικού και Σύγχρονου Χορού για την περίοδο 2023-2024.#MinCultureGR #χορός #dance #culture #funding

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2023

Επιχορηγήσεις και παροχή αιγίδας ύψους 800.000 ευρώ από το ΥΠΠΟ για την ανάπτυξη του κλασικού και σύγχρονου χορού

Εγκρίσεις συνολικού ύψους 800.000 ευρώ ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από πρόσκληση μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ, στις 7 Φεβρουαρίου 2023, για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας σε Ομάδες Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, με σκοπό την υλοποίηση Παραγωγών, ερευνητικού έργου, Φεστιβάλ και Περιοδειών Κλασικού και Σύγχρονου Χορού για την περίοδο 2023-2024. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΠΟ υποβλήθηκαν συνολικά 84 προτάσεις εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 45 (29 για παραγωγές, 3 για Φεστιβάλ, 5 για περιοδείες και 8 για ερευνητικούς σκοπούς).

Η πρόσκληση έχει ως στόχο την υποστήριξη παραγωγής έργου κλασικού και σύγχρονου χορού, συναφών φεστιβάλ καθώς και δράσεων, όπως ημερίδες, συμπόσια, αναλόγια, εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τον χορό, συμμετοχή σε περιοδείες, διεθνείς δράσεις, διοργανώσεις κ.ά., που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της τέχνης του χορού.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού αποτελούμενη από τους :

1. Μηλιοπούλου Μαρία, πρώην Α΄ χορεύτρια της Ε.Λ.Σ., ως Πρόεδρος

2. Τσιντζιλώνη Στεριανή, θεωρητικό χορού, ως Αντιπρόεδρος

3. Κοσμίδη Κυριάκο, χορογράφο, χοροδιδάσκαλο, ως μέλος

4. Ζούκα Αναστασία, χορογράφο, ως μέλος

5. Παναγιωτάρα Παναγιώτα (Μπετίνα), Δραματουργός, Θεωρητικός Χορού, ως μέλος

μελέτησε διεξοδικά τα αιτήματα και γνωμοδότησε ομόφωνα για την οικονομική ενίσχυση ή/και παροχή αιγίδας κατά περίπτωση σε 45 ομάδες χορού.

Επισυνάπτονται οι πίνακες με τα ποσά επιχορήγησης ή/και παροχή αιγίδας.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΓΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΟΡΟΥ 2023, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΟΡΟΥ 2023, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΟΡΟΥ (2023-2024), ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΥ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 2023
8MOZ PRODUCTIONS – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  VICE VERSATILE (ερευνητικό έργο)  6000 €ΝΑΙ
29ΠΙΝΕΖΑ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  Τίτλος της πρότασης
Φαντασία: μία Πρακτική Ελευθερίας, μία Διαδικασία Πραγματική (προσωρινός)  
18.000 €ΝΑΙ
3ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΤΑΝΣ ΚΑΛΤΟΥΡΑΛ ΣΕΝΤΕΡ ΟΥΝΙΤΙΒΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (DANCE CULTURAL CENTER UNITIVA)MOVING COLORS FEST III    25.000€ΝΑΙ
5SMALL AXE Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία  Περιοδεία των “Free At Last” και “Omen of Fάrιsa”20.500€ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΟΡΟΥ 2023,ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΟΡΟΥ 2023, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΟΡΟΥ 2023-2024, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ 2023, ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ ΧΟΡΟΥ 2023 800.000€
Antonis Tsagronis
Antonis Tsagronis
Αντώνης Τσαγκρώνης  Αρχισυντάκτης: Αtticanews.gr  iNews – Newspaper – iRadio - iTV e-mail : editor@atticanews.gr , a.tsagronis@gmail.com AtticaNews Radio:  http://www.atticanews.gr Facebook: @Αντώνης Τσαγκρώνης Facebook: @Atticanews.gr https://www.facebook.com/Atticanewsgr-111129274130/ YouTube: https://www.youtube.com/Antonis%20Tsagronis Twitter: #AtticanewsGr Instagram:Antonis_Tsagronis (διαπιστευμένος δημοσιογράφος στο Προεδρίας της Δημοκρατίας, Υπ. Εξωτερικών, Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπ. Τουρισμού, Υπ. Υγείας, , Yπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπ. Προστασίας του Πολίτη, Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου)

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ