«Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω» το μήνυμα της Ημερίδας με θέμα τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες στην ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ημερίδας με θέμα «Η συμπερίληψη στην ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών: Ενεργή συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες σε ασκήσεις εκκένωσης» που διοργανώθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με συμμετοχή εκπροσώπων της κοινότητας των ατόμων με αναπηρίες, της ακαδημαϊκής κοινότητας, εμπειρογνωμόνων και επιχειρησιακών παραγόντων. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, η καταγραφή υφιστάμενων περιορισμών και νομοθετικών / επιχειρησιακών κενών, καθώς και η ανοιχτή συζήτηση προτάσεων για την ενίσχυση της ικανότητας ευπαθών ομάδων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην ημερίδα, η οποία αποτέλεσε συνδιοργάνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών/ Συμβουλίου της Ευρώπης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Πρόκειται για μια δράση η οποία υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας, οριζόντια, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και δημιουργεί ένα νέο πρότυπο χάραξης στρατηγικής με αλληλεπίδραση του εθνικού με το διεθνές δίκαιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πρόκειται για ένα συνεκτικό πλαίσιο, σημείωσε ο Υπουργός, το οποίο συνθέτει σε μια ενιαία «ομπρέλα» πολιτικής, δράσεις από όλα τα Υπουργεία και τους φορείς που σχετίζονται με την ιδιαίτερη μέριμνα που το κράτος οφείλει προς τα άτομα με αναπηρία – μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ως ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και την επιχειρησιακή επάρκεια για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών όλων των ατόμων με αναπηρίες, σε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Από πλευράς του Υπουργείου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, υπογράμμισε ότι «τα άτομα με αναπηρία πλήττονται δυσανάλογα από τις πάσης φύσεως καταστροφές. Επομένως, η συμμετοχή τους στον κύκλο διαχείρισης των καταστροφών τόσο στο στάδιο της ετοιμότητας όσο και της αντιμετώπισης αποτελεί όχι μόνο επιθυμία, αλλά και υποχρέωση για την ενίσχυση της συνολικής ανθεκτικότητας του πληθυσμού».

Ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε διεξοδικά στις δράσεις που έχει αναλάβει από την ίδρυσή του το 2021, το Υπουργείο, τονίζοντας την ιδιαίτερη μέριμνα που έχει καταβληθεί για τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στην ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

  • Συμμετέχει στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
  • Στην ιστοσελίδα του φιλοξενεί σειρά video οδηγιών αυτοπροστασίας από κάθε τύπο φυσικής καταστροφής, τα οποία περιλαμβάνουν διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, ενσωματωμένους υπότιτλους και πλήρη εκφώνηση περιεχομένου.
  • Έχει καταστεί εφικτός ο αυτόματος εντοπισμός  της θέσης του καλούντος προς το 112, μια δυνατότητα κρίσιμης σημασίας για την παροχή άμεσης βοήθειας.
  • Δρομολογούνται δράσεις ενημέρωσης σε επίπεδο Δήμων για τη διάχυση της ενημέρωσης και αναπτύσσονται συνέργειες με τους Δήμους μέσω κατάρτισης καταλόγων με στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων με αναπηρία, κατόπιν προηγούμενης ρητής συναίνεσης αυτών, καθώς και στοχευμένες δράσεις προστασίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, καθίσταται δυνατή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η συντονισμένη, άμεση και αποτελεσματική παροχή συνδρομής.
  • Τα σχέδια δράσης αντιμετώπισης κινδύνων (ενδεικτικά «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», «ΙΟΛΑΟΣ», «ΒΟΡΕΑΣ») μεριμνούν για παροχή οδηγιών κατά την εφαρμογή τους ειδικά σε συμπολίτες μας με αναπηρία, ενώ ήδη προ της σύστασης του Υπουργείου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής προστασίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), είχε προχωρήσει στην έκδοση των οδηγιών αυτοπροστασίας από καταστροφές σε κώδικα Μπράιγ.
  • Σε συνεργασία, τέλος, με τα Ηνωμένα Έθνη και στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής συνάντησης χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της Βαλκανικής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένο εργαστήριο (workshop) με αντικείμενο τη συμπερίληψη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας έναντι του κινδύνου καταστροφών.

Χαιρετισμό, επίσης, απηύθυνε ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει μακρά παράδοση στην ενημέρωση του πληθυσμού όσον αφορά στην προστασία έναντι σεισμών – μια συλλογική γνώση η οποία, μέσω της εκπαίδευσης, μπορεί να επεκταθεί σε όλους τους τύπους καταστροφών, με ιδιαίτερη έμφαση στους συμπολίτες μας με αναπηρίες και στις ανάγκες τους.

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, την ανάγκη ενίσχυσης της συμπεριληπτικότητας σε όλα τα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού, με έμφαση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η καταγραφή των συμπολιτών μας με αναπηρία από τις οικείες δημοτικές αρχές για την εξατομικευμένη παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αποτελεί προτεραιότητα, συμπλήρωσε.   

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις των ομιλητών, οι οποίοι, από τη σκοπιά της εξιδίκευσής τους, φώτισαν συγκεκριμένες πτυχές των θεμάτων που άπτονται της βελτίωσης της απόκρισης του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, στην καλύτερη αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων, αλλά και καλών πρακτικών από άλλες χώρες.

Εκπρόσωποι της κοινότητας των ατόμων με αναπηρία έθεσαν, επίσης, διεξοδικά τα υφιστάμενα ζητήματα για την χωρίς αποκλεισμούς ενεργή συμμετοχή τους στον κύκλο διαχείρισης καταστροφών και μοιράστηκαν προβληματισμούς και ιδέες που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των πρακτικών από πλευράς Πολιτείας, καθώς και στην ενίσχυση της ενημέρωσης / ετοιμότητας / αλληλεπίδρασης με τους διασώστες / συμμετοχή σε ασκήσεις προσομοίωσης των ίδιων των ατόμων με αναπηρία.

Όλες οι παρουσιάσεις της ημερίδας είναι διαθέσιμες εδώ: https://bit.ly/3hrm8Vz

Antonis Tsagronis
Antonis Tsagronis
Αντώνης Τσαγκρώνης  Αρχισυντάκτης: Αtticanews.gr  iNews – Newspaper – iRadio - iTV e-mail : editor@atticanews.gr , a.tsagronis@gmail.com AtticaNews Radio:  http://www.atticanews.gr Facebook: @Αντώνης Τσαγκρώνης Facebook: @Atticanews.gr https://www.facebook.com/Atticanewsgr-111129274130/ YouTube: https://www.youtube.com/Antonis%20Tsagronis Twitter: #AtticanewsGr Instagram:Antonis_Tsagronis (διαπιστευμένος δημοσιογράφος στο Προεδρίας της Δημοκρατίας, Υπ. Εξωτερικών, Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπ. Τουρισμού, Υπ. Υγείας, , Yπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπ. Προστασίας του Πολίτη, Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου)

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ