Περιφέρεια Θεσσαλίας:Προχωρά η ανακατασκευή της Κίτρινης Αποθήκης στο Βόλο-Στη Λάρισα η ευρωπαϊκή Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής ECON προσκεκλημένη του Περιφερειάρχη Κ. Αγοραστού-Δημοπρατείται η αντικατάσταση του αρδευτικού δικτύου στο Βλαχογιάννι Ελασσόνας

Προχωρά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η ανακατασκευή της Κίτρινης Αποθήκης στο Βόλο

Προχωρά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης του ιστορικού κτιρίου της Κίτρινης Αποθήκης στο Βόλο. Το έργο βρίσκεται στο 40% της υλοποίησης, καθώς έχει ολοκληρωθεί το δύσκολο στάδιο των εργασιών που αφορούν στην ενίσχυση των θεμελίων και των τοιχίων του υπογείου με οπλισμό και σκυρόδεμα ενώ ολοκληρώνεται η ενίσχυση των υποστυλωμάτων και της ανωδομής των υπερκείμενων ορόφων. Για την πορεία των εργασιών ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός ο οποίος επισκέφτηκε μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων Δωροθέα Κολυνδρίνη το έργο προϋπολογισμού ένταξης 10.500.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Θεσσαλίας Στην Κίτρινη Αποθήκη πρόκειται στεγαστεί το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας και διεπιστημονικής Έρευνας «Technopolis Ιάσων». Μια σημαντική ακόμη παράμετρος του έργου είναι η μετατροπή τμήματος του ισογείου και του υπογείου σε χώρο έκθεσης για την ιστορία του καπνού στην περιοχή, καθώς ο Βόλος υπήρξε ένα από τα πέντε ελληνικά κέντρα καπνού. Το κτίριο κατασκευάσθηκε λίγο μετά το 1930, με σχέδια που είχαν συνταχθεί το 1926 από την εταιρεία καπνών «AMERICA TOBACCO» για να χρησιμοποιηθεί ως Καπναποθήκη και αργότερα περιήλθε στην ΣΕΚΕ.

«Μέσα από τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον πρύτανη Ζήση Μαμούρη δίνουμε ζωή σε ένα ιστορικό κτίριο του Βόλου και δημιουργούμε ένα σύγχρονο χώρο για την ανάπτυξη του Κέντρου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ολοκληρώσαμε και έχουμε σε εξέλιξη έργα για την αναβάθμιση και ανάδειξη ιστορικών κτιριακών υποδομών της πόλης Βόλου, όπως είναι το Οικοτροφείο, η Πολιτιστική Εστία Ιώνων, το Κτίριο Καπνού, το ΚΕΘΕΑ Πιλότος Βόλου, το Δημοτικό Θέατρο Βόλου, η ανακαίνιση του διατηρητέου κτιρίου πρώην Τσικρίκη, το κτίριο της καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου κλπ. Είναι σημαντικά έργα που διασώζουν την ιστορική μνήμη και αναβαθμίζουν την εικόνα της πόλης» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Στη Λάρισα η ευρωπαϊκή Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής ECON προσκεκλημένη του Περιφερειάρχη Κ. Αγοραστού

Τη Λάρισα επισκέπτεται το Μάιο η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (ECON) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, αποδεχόμενη πρόσκληση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και μέλους της ECON Κώστα Αγοραστού.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης με θέμα «Βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής των ενισχύσεων της Ε.Ε. για τις MME και την επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στην περίοδο της πανδημίας COVID-19» τα μέλη της Επιτροπής πρόκειται να επισκεφτούν καινοτόμες επιχειρήσεις της Λάρισας που έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους και να ενημερωθούν για τα προγράμματα και τις δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει βραβευτεί από την Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης με την κορυφαία διάκριση «Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης», σε έμπρακτη αναγνώριση του στρατηγικού σχεδίου και της συντονισμένης δράσης της, στον τομέα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η μοναδική Περιφέρεια στην Ελλάδα που επιλέχτηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών ως Ευρωπαϊκός Περιφερειακός Κόμβος RegHUB, για την παρακολούθηση πολιτικών της Eυρωπαϊκής Επιτροπής σε τομείς όπως η κλιματική κρίση, το περιβάλλον και οι δημόσιες συμβάσεις.

Ο ρόλος και το έργο της ECON

Η ECON είναι μία από τις 6 Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με αρμοδιότητες που καλύπτουν μεταξύ άλλων τους τομείς της βιομηχανικής πολιτικής και Βιομηχανίας 4.0, των δημοσίων επενδύσεων, των δημοσίων συμβάσεων, του διεθνούς εμπορίου, της ψηφιακής αγοράς, της πολιτικής για τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα και τη φορολογική πολιτική. Η Γραμματεία της ECON είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα απονομής του βραβείου Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (ΕΕΠ), το οποίο επιβραβεύει τις περιφέρειες της Ε.Ε. με το πιο αξιόπιστο, προορατικό και πολλά υποσχόμενο όραμα και την πλέον καινοτόμο επιχειρηματική στρατηγική.

Η Επιτροπή ECON είναι επίσης αρμόδια για το «Δίκτυο περιφερειακών κόμβων για την αξιολόγηση της υλοποίησης των πολιτικών της Ε.Ε. RegHub​». Το RegHub αποτελεί πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν τοπικοί και περιφερειακοί φορείς μέσω διαβουλεύσεων για τη συλλογή των εμπειριών τους όσον αφορά την υλοποίηση των πολιτικών της Ε.Ε. Η Επιτροπή ECON διαχειρίζεται την Ευρυζωνική Πλατφόρμα​, η οποία αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την προώθηση της διάδοσης της ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε όλες τις ευρωπαϊκές Περιφέρειες.

Η επιτροπή ECON διαδραματίζει επίσης ηγετικό και συντονιστικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ της ΕτΠ και του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)​. Τέλος, μέσω ερευνών, μελετών και αναλύσεων,​ η γραμματεία της ECON βοηθά τα μέλη της να παρακολουθούν τις τρέχουσες τάσεις στις ευρωπαϊκές πόλεις και Περιφέρειες και να εντοπίζουν τις βέλτιστες πρακτικές σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Δημοπρατείται η αντικατάσταση του αρδευτικού δικτύου στο Βλαχογιάννι Ελασσόνας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο της κατασκευής νέου αντλητικού συγκροτήματος και υπόγειου δικτύου άρδευσης στο Βλαχογιάννι Ελασσόνας. Το έργο είναι προϋπολογισμού ένταξης 600.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Μετά το σεισμό του Μαρτίου του 2021 το αρδευτικό δίκτυο του Βλαχογιαννίου κρίνεται μη λειτουργικό και προχωράμε στην άμεση αντικατάσταση του. Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Ελασσόνας Νίκο Γάτσα και τις τεχνικές μας υπηρεσίες δίνουμε λύση στο πρόβλημα άρδευσης και στηρίζουμε στην πράξη τους ανθρώπους της παραγωγής και του καθημερινού μόχθου στην ύπαιθρο» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Το έργο

Πρόκειται να υλοποιηθούν:

1. Εκσκαφές για την τοποθέτηση των νέων αγωγών άρδευσης από PVC με D200 mm, D225 mm, D 280 MM, D400 MM, στην ίδια θέση με αυτή των παλαιών. Οι νέοι αγωγοί θα είναι ίδιας διατομής με αυτούς που αντικαθιστούνται και θα συνδεθούν με ειδικά τεμάχια στις υφιστάμενες παροχές και την υφιστάμενη δεξαμενή αποθήκευσης.

2. Τοποθέτηση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος παροχής 200 m³/h και μανομετρικού ύψους 180 m, κατάλληλο για άντληση ύδατος σε βάθος 50 m μέσω υδραυλικής στήλης από χαλυβοσωλήνες διαμέτρου 5” συνοδευόμενο από την υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση του αντλιοστασίου αυτού.

Antonis Tsagronis
Antonis Tsagronis
Αντώνης Τσαγκρώνης  Αρχισυντάκτης: Αtticanews.gr  iNews – Newspaper – iRadio - iTV e-mail : editor@atticanews.gr , a.tsagronis@gmail.com AtticaNews Radio:  http://www.atticanews.gr Facebook: @Αντώνης Τσαγκρώνης Facebook: @Atticanews.gr https://www.facebook.com/Atticanewsgr-111129274130/ YouTube: https://www.youtube.com/Antonis%20Tsagronis Twitter: #AtticanewsGr Instagram:Antonis_Tsagronis (διαπιστευμένος δημοσιογράφος στο Προεδρίας της Δημοκρατίας, Υπ. Εξωτερικών, Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπ. Τουρισμού, Υπ. Υγείας, , Yπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπ. Προστασίας του Πολίτη, Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου)

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ