3ο Φόρουμ του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή – CLIMPACT με θέμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε το 3ο Φόρουμ του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή – CLIMPACT με θέμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ στο Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Το Φόρουμ διοργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με συντονιστή τον Καθ. Αναστάσιο Στάμου και την υποστήριξη της Διοικούσας Επιτροπής του Δικτύου.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι:

  • κ. Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
  • Καθ. Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
  • Καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντας και Ενέργειας,
  • κ. Μαρία-Έλλη Γεράρδη, Γενική Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών,
  • κ. Γεώργιος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής,
  • κ. Χρήστος Τεντόμας, Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής και Πρασίνου, Εκπρόσωπος Δημάρχου Αθηναίων,
  • Καθ. Ανδρέας Μπουντουβής, Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και
  • Καθ. Μανώλης Πλειώνης, Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), Συντονιστής CLIMPACT.

Η εκδήλωση οργανώθηκε σε δυο μέρη. Στο πρώτο έγιναν εισηγήσεις μελών του Δικτύου. Στην αρχή, ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος του Δικτύου Καθ. Νίκος Μιχαλόπουλος (ΕΑΑ) αναφέρθηκε συνοπτικά στους στόχους του CLIMPACT, ο Καθ. Αναστάσιος Στάμου, Επιστημονικώς Υπεύθυνος του Δικτύου στο ΕΜΠ, παρουσίασε τον υποδειγματικό σχεδιασμό ενός Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρών σε συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής με εφαρμογή στη Μάνδρα Αττικής, και η Καθ. Μαρία Παπαδοπούλου (ΕΜΠ) παρουσίασε τα τοπικά σχέδια προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή με εφαρμογή στη Μάνδρα Αττικής. Στη συνέχεια, ο Καθ. Κωνσταντίνος Καρτάλης (ΕΚΠΑ) παρουσίασε ένα σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης ακραίας βροχόπτωσης σε συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής και οι Καθ. Ευθύμιος Λέκκας και Δρ. Μιχαήλ Διακάκης (ΕΚΠΑ) ανάλυσαν το θέμα της τρωτότητας του αστικού περιβάλλοντος σε ακραίες πλημμύρες με εφαρμογή στη Μάνδρα Αττικής.

Στο δεύτερο μέρος ακολούθησε συζήτηση σε στρογγυλό τραπέζι με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, όπως ερευνητών των συμμετεχόντων φορέων του Δικτύου, στελεχών των αρμοδίων υπουργείων και μελετητών δημοσίων έργων, η οποία διαρθρώθηκε σε τρεις θεματικές ενότητες, όπου τέθηκαν ερωτήματα που αναφέρονται στη συνέχεια και έγιναν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις.

Θεματική ενότητα 1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ (ΣΕΠΠ) ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ με συντονιστήτον Καθ. Ευάγγελο Μπαλτά (ΕΜΠ).

Ερώτημα 1.1. Μπορούμε με τα διαθέσιμα μέσα παρακολούθησης (δορυφόροι, ραντάρ καιρού, μετεωρολογικά μοντέλα κλπ.) να κάνουμε πρόγνωση με ικανοποιητική ακρίβεια ενός επεισοδίου βροχής που μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα σε μια περιοχή της Ελλάδας; Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα αυτά σε ένα ΣΕΠΠ; Τί προτείνετε σχετικά;

Ερώτημα 1.2. Υπάρχουν δίκτυα μέτρησης βροχής και χαρακτηριστικών ροής σε ποταμούς/ρέματα/χειμάρρους σε περιοχές που συχνά πλημμυρίζουν στην Ελλάδα; Μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν σε ένα ΣΕΠΠ; Ποια προβλήματα συναντώνται με τους αισθητήρες μέτρησης αυτών και τη μετάδοση των δεδομένων; Τί προτείνετε σχετικά;

Ερώτημα 1.3. Πως μπορούμε να βελτιώσουμε την ενημέρωση, εκπαίδευση και αντίδραση των κατοίκων σε περίπτωση πλημμύρας; Ποιος ό ρόλος των υποδομών (οδικό δίκτυο διαφυγής, δίκτυο τηλεπικοινωνίας κλπ.); Ποια προβλήματα συνήθως συναντώνται; Τί προτείνετε σχετικά;

Θεματική ενότητα 2: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΠΠ με συντονιστή τον Ομ. Καθ. Γεώργιο Τσακίρη (ΕΜΠ).

Ερώτημα 2.1: Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η αντιπλημμυρική προστασία στη χώρα μας; Ποια είναι η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας; Τι προτείνετε σχετικά;

Ερώτημα 2.2: Σχεδιάζουμε τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής; Συνοδεύονται τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας από πράσινα έργα ή/και πράσινες επεμβάσεις και ΣΕΠΠ; Υπάρχουν σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές; Τι προτείνετε σχετικά;

Ερώτημα 2.3: Πως μπορούμε να βελτιώσουμε την αντιπλημμυρική προστασία στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής; Είναι αναγκαία τα ΣΕΠΠ; Μπορεί τα ΣΕΠΠ να συνδυαστούν με πράσινα έργα/πράσινες επεμβάσεις;

Θεματική ενότητα 3: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ με συντονιστή τον Δρ. Βασίλειο Καψιμάλη, Διευθυντή Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Ερώτημα 3.1: Πόσο σημαντικές εκτιμάτε ότι θα είναι οι μεταβολές της στάθμης επιφάνειας της θάλασσας και των παράκτιων πλημμυρών στην Ελλάδα εξαιτίας της ΚΑ; Πως επηρεάζουν αυτές τα παράκτια έργα και τις λιμενικές μας υποδομές, τον Τουρισμό και την Οικονομία της χώρας; Τι προτείνετε για την αντιμετώπισή τους και την προστασία των περιοχών που κινδυνεύουν;

Ερώτημα 3.2: Σχεδιάζουμε τα παράκτια έργα και τις λιμενικές υποδομές στην Ελλάδα ώστε να είναι προσαρμοσμένα και ανθεκτικά στις επιπτώσεις της ΚΑ; Υπάρχουν σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές για τη μελέτη και την κατασκευή τους; Τι προτείνετε σχετικά (π.χ. έξυπνα εργαλεία);

Το 3ο Φόρουμ του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή CLIMPACT μεταδόθηκε από το κανάλι YouTube του ΕΑΑ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/channel/UCoJhWyGmrTii_l8LlwhbO9A

Antonis Tsagronis
Αντώνης Τσαγκρώνης  Αρχισυντάκτης: Αtticanews.gr  iNews – Newspaper – iRadio - iTV e-mail : editor@atticanews.gr , a.tsagronis@gmail.com AtticaNews Radio:  http://www.atticanews.gr Facebook: @Αντώνης Τσαγκρώνης Facebook: @Atticanews.gr https://www.facebook.com/Atticanewsgr-111129274130/ YouTube: https://www.youtube.com/Antonis%20Tsagronis Twitter: #AtticanewsGr Instagram:Antonis_Tsagronis (διαπιστευμένος δημοσιογράφος στο Προεδρίας της Δημοκρατίας, Υπ. Εξωτερικών, Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπ. Τουρισμού, Υπ. Υγείας, , Yπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπ. Προστασίας του Πολίτη, Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου)
- Advertisement -

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6,819FansLike
850FollowersFollow
172FollowersFollow
3,487SubscribersSubscribe
- Advertisement -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Follow us on Facebook!