Νέα αντιπλημμυρικά έργα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε Άγ. Ιωάννη, Κεραμίδι, Καμάρι στο Δήμο Ρήγα Φεραίου-Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διαχείριση των τρωκτικών στο αγροτικό οικοσύστημα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και 9 συνεργαζόμενους Δήμους

Νέα αντιπλημμυρικά έργα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε Άγ. Ιωάννη, Κεραμίδι, Καμάρι στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας νέο έργο για την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών στο Δήμο Ρήγα Φεραίου στη Μαγνησία. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 500.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και περιλαμβάνει καθαρισμό και εκβάθυνση ρεμάτων καθώς και συντήρηση, αποκατάσταση και ενίσχυση αναχωμάτων με συρματοκιβώτια στις περιοχές Άγιος Ιωάννης, Κεραμίδι και Καμάρι.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται σε συνεχή κίνηση, διεκδικώντας, χρηματοδοτώντας και υλοποιώντας έργα με αξία για τους πολλούς» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Με σύμμαχο τη φύση και τις φυσικές διεργασίες, σε συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη, δημοπρατούμε ένα νέο αντιπλημμυρικό έργο σε περιοχές του Δήμου Ρήγα Φεραίου και δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας για ανθρώπινες ζωές, αγαθά, οικισμούς και καλλιέργειες» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το νέο έργο

Προβλέπονται εργασίες εντός της κοίτης των υδατορεμάτων και καθαρισμός και σταθεροποίηση των πρανών, όπου απαιτείται, είτε με χρήση μηχανικού εξοπλισμού είτε με χειρωνακτικά μέσα όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μηχανημάτων.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω χωματουργικές και τεχνικές εργασίες:

• Καθαρισμός κοίτης από μεταφερθέντα υλικά και επιχώσεις

• Συντήρηση και αποκατάσταση καταστραφέντων αναχωμάτων και πρανών

• Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων επενδύσεων αναχωμάτων και πρανών από συρματοκιβώτια

• Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αναβαθμών από σκυρόδεμα ή συρματοκιβώτια

• Συντήρηση και αποκατάσταση καταστραφεισών κοιτοστρώσεων από σκυρόδεμα, ή συρματοκιβώτια

• Κοπή και απομάκρυνση μη υγιών δέντρων, τα οποία βρίσκονται στην κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν σχετικής άδειας από το Δασαρχείο. Η ρίζα του δέντρου θα παραμένει στην θέση της ώστε να μην διαταραχθεί το έδαφος με εξαίρεση τις θέσεις όπου το δέντρο έχει αναπτυχθεί εντός της κοίτης οπότε η ρίζα απομακρύνεται ώστε να μην παρεμποδίζεται η ροή των υδάτων.

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διαχείριση των τρωκτικών στο αγροτικό οικοσύστημα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και 9 συνεργαζόμενους Δήμους

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τον φυσικό έλεγχο του πληθυσμού των τρωκτικών που πλήττουν τις καλλιέργειες στο θεσσαλικό αγροτικό οικοσύστημα δημοπρατεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρόκειται για το έργο «Φυσικός έλεγχος – περιορισμός επιβλαβών τρωκτικών για τη γεωργία μέσω της διαχείρισης αρπακτικών πτηνών», διάρκειας 40 μηνών και συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 359.639 ευρώ που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και 9 συνεργαζόμενους Δήμους με τους οποίους η Περιφέρεια έχει υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση: τους Δήμους Λαρισαίων, Αγιάς, Κιλελέρ, Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Φαρσάλων στην Π.Ε. Λάρισας, Ρήγα Φεραίου στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σοφάδων στην Π.Ε. Καρδίτσας.

« Η εποχή επιβάλλει συνεργασίες και ολιστικές πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε βιολογικούς κινδύνους και απειλές που έρχονται από το μέλλον» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Με στρατηγικό σχεδιασμό, προχωράμε μαζί με 9 Δήμους στη Θεσσαλία, στην εφαρμογή ενός καινοτόμου, επιστημονικού προγράμματος που αντιμετωπίζει με φυσικό τρόπο το πρόβλημα των τρωκτικών στο θεσσαλικό κάμπο. Με σύμμαχο τη φύση και τις φυσικές διεργασίες, στηρίζουμε στην πράξη τους ανθρώπους της παραγωγής και του καθημερινού μόχθου, στηρίζουμε το αγροτικό εισόδημα, προστατεύομε το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τη δημόσια υγεία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η ενίσχυση των φυσικών οικοσυστημικών υπηρεσιών του αγροτικού θεσσαλικού οικοσυστήματος, μέσω της διαχείρισης πληθυσμών ανώτερων αρπάγων – αρπακτικών πτηνών, με στόχο τον περιορισμό των επιβλαβών για τη γεωργία τρωκτικών στην περιοχή ευθύνης των 9 Δήμων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το έργο συνιστά μία ολοκληρωμένη παρέμβαση που διατρέχει το σύνολο της αλυσίδας αξίας της γεωργικής διαχείρισης, οικοσυστημικών υπηρεσιών ανώτερων θηρευτών, φυσικές λύσεις και ενίσχυση βιοποικιλότητας, ενίσχυση λύσεων για τον περιορισμό των επιβλαβών τρωκτικών τα οποία αποτελούν ένα πρόβλημα αγροτικής οικονομίας, υγειονομικό, και περιβαλλοντικό, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Περιλαμβάνει:

– Δημιουργία μόνιμου δικτύου υποστήριξης πληθυσμού ανώτερων αρπάγων – αρπακτικών πτηνών στο θεσσαλικό αγροτικό οικοσύστημα καθώς και

– Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, καταγραφής, βελτίωσης και συντήρησης του δικτύου.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

-Δημιουργία Τεχνικής & Υλικής Υποδομής, η οποία χρειάζεται για να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα την φυσική λύση ελέγχου και περιορισμού των επιβλαβών τρωκτικών από ανώτερους άρπαγες – αρπακτικά πτηνά, στο αγροτικό οικοσύστημα της Θεσσαλίας, βάσει των πρόσφατων επιστημονικών εξελίξεων και των πραγματικών αναγκών.

-Χωροθέτηση και Εγκατάσταση Τεχνικής & Υλικής Υποδομής, βάσει εκτίμησης αναγκών σχετικά με τις εκτάσεις γεωργικών καλλιεργειών που πλήττονται ετησίως από τρωκτικά στην περιοχή ευθύνης των 9 συνεργαζόμενων Δήμων.

-Παρακολούθηση και καταγραφή αποτελεσμάτων, με δημιουργία μεθοδολογίας για τον μηχανισμό παρακολούθησης του δικτύου, αλλά και την υλοποίηση της παρακολούθησης και καταγραφής των αποτελεσμάτων στο εγκατεστημένο δίκτυο υλικοτεχνικής υποδομής

-Δικτύωση και Ενημέρωση Συνεργαζόμενων Φορέων, με τη διαρκή δικτύωση, ενεργό εμπλοκή, ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά για την εξέλιξη του έργου και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης δομής για την βιωσιμότητα και συνέχιση του έργου και μετά τη λήξη του.

Antonis Tsagronis
Antonis Tsagronis
Αντώνης Τσαγκρώνης  Αρχισυντάκτης: Αtticanews.gr  iNews – Newspaper – iRadio - iTV e-mail : editor@atticanews.gr , a.tsagronis@gmail.com AtticaNews Radio:  http://www.atticanews.gr Facebook: @Αντώνης Τσαγκρώνης Facebook: @Atticanews.gr https://www.facebook.com/Atticanewsgr-111129274130/ YouTube: https://www.youtube.com/Antonis%20Tsagronis Twitter: #AtticanewsGr Instagram:Antonis_Tsagronis (διαπιστευμένος δημοσιογράφος στο Προεδρίας της Δημοκρατίας, Υπ. Εξωτερικών, Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπ. Τουρισμού, Υπ. Υγείας, , Yπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπ. Προστασίας του Πολίτη, Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου)

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ