Νέα οδογέφυρα στον Κραυσίδωνα -Αποκατάσταση του δρόμου Μεσοχώρι-Βλαχογιάννι-Βαρκός με έργο 1.000.000 ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Νέα οδογέφυρα στον Κραυσίδωνα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η κατασκευή νέας οδογέφυρας στο Βόλο, στην προέκταση της οδού Χαιδαρίου, επί του χειμάρρου Κραυσίδωνα. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 1.200.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

«Δίνουμε άμεση, ασφαλή πρόσβαση στους κατοίκους της δυτικής πλευράς του Κραυσίδωνα, δίνουμε λύση σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή, μετά την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου του Βόλου» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. « Σε συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη, τους περιφερειακούς συμβούλους και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, δημοπρατούμε ένα έργο ουσίας που βελτιώνει την καθημερινότητα και τις συνθήκες μετακίνησης των ανθρώπων. Βρισκόμαστε σε συνεχή κίνηση, αξιοποιούμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας όπως το μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», διεκδικούμε, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε χρήσιμα έργα, στα οποία διεισδύουν οι επιθυμίες των ανθρώπων για καλύτερη ποιότητα ζωής» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Η νέα γέφυρα στον Κραυσίδωνα

Η νέα γέφυρα θα έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 6,00 μ με πεζοδρόμια εκατέρωθεν καθαρού πλάτους έκαστο 1,50 μ.

Το συνολικό μήκος της γέφυρας θα είναι 34,40 μ δύο ανοιγμάτων με ένα μεσόβαθρο και δύο ακρόβαθρα.

Ο φορέας της γέφυρας θα είναι πλάκα με διάκενα στατικού ύψους 1,10 μ., προεντεταμένη από σκυρόδεμα C35/45.

Το μεσόβαθρο της γέφυρας αποτελείται από τρεις στύλους διαμέτρου 0,80μ από σκυρόδεμα C35/45.

Τα ακρόβαθρα θα έχουν πάχος 1,00 μ. και μαζί με τους κεφαλόδεσμους και τους αναγκαίους τοίχους αντιστήριξης θα είναι από σκυρόδεμα C30/37.

Η θεμελίωση του φορέα θα γίνει με έγχυτους φρεατοπασσάλους διαμέτρου 1,00μ και βάθους 17,00 μ- από σκυρόδεμα C20/25.

Επίσης το έργο περιλαμβάνει και την μετατόπιση του αναβαθμού του χειμάρρου, που βρίσκεται κατάντι της γέφυρας, ανάντι αυτής, μαζί με τους απαραίτητους πλευρικούς τοίχους αντιστήριξης που απαιτούνται.

Αποκατάσταση του δρόμου Μεσοχώρι-Βλαχογιάννι-Βαρκός με έργο 1.000.000 ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το δρόμο Μεσοχώρι-Βλαχογιάννι-Βαρκός αποκαθιστά η Περιφέρεια Θεσσαλίας με έργο προϋπολογισμού ένταξης 1.00.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

«Με ολοκληρωμένο σχέδιο και προγραμματισμό αποκαθιστούμε την λειτουργικότητα και επαναφέρουμε την οδική ασφάλεια στο δρόμο που υπέστη σοβαρές ζημιές από το σεισμό» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Παράλληλα, αναμένουμε την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση και να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής της νέας οδογέφυρας στο Βλαχογιάννι, προϋπολογισμού ένταξης 4 εκατ. ευρώ. Σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, διεκδικήσαμε και πετύχαμε χρηματοδότηση για δύο έργα ουσίας, που επαναφέρουν την ομαλότητα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και αποδίδουν σύγχρονες, ασφαλείς υποδομές πρόσβασης, στη σεισμόπληκτη περιοχή» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τεχνικά στοιχεία του έργου

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση της Επαρχιακής Οδού 16 και της Δημοτικής Οδού Βλαχογιάννι – Πραιτώρι – Διασταύρωση με Επαρχιακή Οδό 19, η συντήρηση των οποίων ανήκει στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η κυκλοφορία των οχημάτων σε μεγάλο τμήμα των ανωτέρω οδών αρχικά είχε διακοπεί, λόγω του σεισμού, καθώς διαπιστώθηκαν μεγάλες φθορές που έχρηζαν άμεσης αποκατάστασης. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ρηγμάτωση της οδού τόσο στον άξονα αυτής όσο και κοντά στην οριογραμμή της σε βάθος που ξεπερνά το 1,5 μέτρο. Το συνολικό μήκος της Επαρχιακής Οδού 16 είναι 13,5 χιλιόμετρα και το μήκος της Δημοτικής Οδού είναι 9,5 χλμ. Το πλάτος της οδού στο συνολικό μήκος κυμαίνεται από 6,0 έως 7,5 μέτρα. Οι μεγαλύτερες φθορές παρατηρούνται στα δύο πρώτα χιλιόμετρα της επαρχιακής Οδού 16, για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας. Επειδή οι οδοί έχουν μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας λόγω του μεγάλου αριθμού κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή και επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα για εναλλακτική διαδρομή για την πρόσβαση στις παρόδιες αγροτικές επιχειρήσεις, οι ρηγματώσεις πληρώθηκαν προσωρινά. Η οδός δόθηκε σε κυκλοφορία κατά τμήματα.

Ωστόσο, κι επειδή το φαινόμενο του σεισμού εξελίχθηκε δυναμικά σχεδόν για ένα έτος, τα ευρήματα και οι βλάβες ήταν σε παρακολούθηση από την Υπηρεσία, μέχρι την ολοκλήρωση του φαινομένου. Επιπλέον, ελήφθησαν τα απαραίτητα γεωμετρικά στοιχεία από την επικαιροποίηση της μελέτης, που ολοκληρώθηκε, της νέας γέφυρας Βλαχογιαννίου, η οποία αποτελεί τεχνικό της οδού. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της γέφυρας είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της συνέχειας του άξονα και της ερυθράς της οδού, καθώς θα απαιτηθούν εργασίες προσαρμογής της οδού στη νέα γέφυρα.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο τμήμα περιλαμβάνουν την

αποξήλωση του υπάρχοντος καταστρώματος της οδού (ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, οδοστρωσία και επίχωμα), τη διερεύνηση του βάθους της ρηγμάτωσης, την αποκάλυψη – τον έλεγχο και την πιθανή αντικατάσταση του συνόλου των τεχνικών στο συγκεκριμένο τμήμα, την εκ νέου κατασκευή επίχωσης, οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης. Το πλάτος της επέμβασης καλύπτει στα επίμαχα σημεία το σύνολο της ζώνης κατάληψης της οδού και το βάθος υπολογίζεται τοπικά σε 1,5 μέτρο.

Στα υπόλοιπα τμήματα της Επαρχιακής Οδού και της Δημοτικής Οδού παρουσιάζονται μικρότερες καθιζήσεις και ρηγματώσεις τόσο στο σώμα κυκλοφορίας όσο στα πρανή της οδού. Απαιτείται τοπική ενίσχυση των πρανών με τη χρήση λιθορριπής, τοπική ανακατασκευή της οδοστρωσίας και εκ νέου ασφαλτόστρωση σε μεγάλα τμήματα αυτών.

Μικρές παρεμβάσεις εφόσον απαιτηθούν θα πραγματοποιηθούν στα υφιστάμενα τεχνικά έργα απορροής των ομβρίων υδάτων και στις διασταυρώσεις με τοπικές αγροτικές οδούς και στις εισόδους των παρόδιων αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Τέλος, παρεμβάσεις ενίσχυσης και συντήρησης της υφιστάμενης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης (στηθαία, πινακίδες και διαγράμμιση) θα πραγματοποιηθούν στο σύνολο της οδού.

Antonis Tsagronis
Antonis Tsagronis
Αντώνης Τσαγκρώνης  Αρχισυντάκτης: Αtticanews.gr  iNews – Newspaper – iRadio - iTV e-mail : editor@atticanews.gr , a.tsagronis@gmail.com AtticaNews Radio:  http://www.atticanews.gr Facebook: @Αντώνης Τσαγκρώνης Facebook: @Atticanews.gr https://www.facebook.com/Atticanewsgr-111129274130/ YouTube: https://www.youtube.com/Antonis%20Tsagronis Twitter: #AtticanewsGr Instagram:Antonis_Tsagronis (διαπιστευμένος δημοσιογράφος στο Προεδρίας της Δημοκρατίας, Υπ. Εξωτερικών, Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπ. Τουρισμού, Υπ. Υγείας, , Yπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπ. Προστασίας του Πολίτη, Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου)

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ