ATTICANEWS.GR

Member Area
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (πιστώσεις ΕΣΠΑ)
News - ΕΡΓΑΣΙΑ
Παρασκευή, 15 Ιανουάριος 2016 20:50

yppaideiasereynas

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 & σε συσχέτιση με την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 ως έργο Phasing (2 διακριτές φάσεις) και «ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΑΠ 6,8,9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2015-2016.

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 19 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων ΕΣΠΑ.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 18 έως την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο – ΑΠ1» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 & σε συσχέτιση με την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 ως έργο Phasing (2 διακριτές φάσεις) και «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» ΑΠ 6,8,9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2015-2016.

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 10 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο στα τμήματα που εφαρμόζουν το Ολοήμερο Πρόγραμμα στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων ΕΣΠΑ.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 18 έως την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr

 
Προσλήψεις δασκάλων και νηπιαγωγών στα σχολεία της Αθμιας Εκπ/σης (πιστώσεις ΠΔΕ)
News - ΕΡΓΑΣΙΑ
Παρασκευή, 15 Ιανουάριος 2016 20:48

yppaideiasereynas

Πρόσληψη 140 αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 60 αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016.

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 140 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 60 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 18 έως και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 15 Ιανουάριος 2016 20:51
 
Ελέγχοι σε επιχειρήσεις στην Καλαμάτα
News - ΕΡΓΑΣΙΑ
Τρίτη, 12 Ιανουάριος 2016 16:42

ypergasias2015b

Μία ακόμη στοχευμένη παρέμβαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σε περιφερειακό επίπεδο για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας αποδεικνύει την πάγια βούληση του Υπουργείου Εργασίας για τήρηση της εργατικής νομοθεσίας προς κάθε κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, σε ενδελεχείς και δειγματοληπτικούς ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις (Retail World AE (Public), ΑΒ Βασιλόπουλος, Μαρινόπουλος ΑΕ, Praktiker Hellas AE) στην πόλη της Καλαμάτας, στις αρχές του Ιανουαρίου, διαπιστώθηκαν παραβάσεις αναφορικά με το ωράριο εργασίας και την εβδομαδιαία ανάπαυση και για το λόγο αυτό ζητήθηκαν εξηγήσεις και επιβλήθηκαν οι σχετικές κυρώσεις.

Tο Σ.ΕΠ.Ε., εκτελώντας τον πολυσήμαντο ρόλο του, διενεργεί ήδη, στο πλαίσιο μίας σχεδιασμένης στρατηγικής πρόληψης, συστηματικούς ελέγχους και σε άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας για την παροχή συστάσεων και παραινέσεων στους εργοδότες, αλλά και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών, που θίγουν ουσιωδώς το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων στην εργασία.

 
Απάντηση Ντομπρόβσκις σε Δημ. Παπαδημούλη - Κωνστ. Κούνεβα, για Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανεργίας
News - ΕΡΓΑΣΙΑ
Τρίτη, 12 Ιανουάριος 2016 13:24

synaspismoslogo

  • Αναβλητική και αόριστη απάντηση Ντομπρόβσκις σε Παπαδημούλη - Κούνεβα: Παραπέμπει σε μελέτη για την σκοπιμότητα ενός Ευρωπαϊκού συστήματος επιδομάτων ανεργίας την ώρα που η ανεργία παραμένει σε υψηλά ποσοστά και σε αρκετά κράτη- μέλη υπερβαίνει κατά πολύ το μέσο ευρωπαϊκό όρο.

 

  • Παπαδημούλης - Κούνεβα: Με ρυθμούς χελώνας κινείται η Κομισιόν – Η ανεργία πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα κι όχι στο αόριστο μέλλον.

 

Στο αόριστο μέλλον παραπέμπει ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Β. Ντομπρόβσκις, ενδεχόμενη νομοθετική πρωτοβουλία αναφορικά με τη σύσταση Πανευρωπαϊκού Ταμείου Ανεργίας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλη και Κ. Κούνεβα.

 

Παρά τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας που αντιμετωπίζουν πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, εμφανίζεται αναβλητικός και άτολμος, σημειώνοντας συγκεκριμένα πως “η Επιτροπή, στο πλαίσιο πιλοτικού έργου που δρομολογήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκίνησε πρόσφατα την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη σκοπιμότητα και την προστιθέμενη αξία ενός ευρωπαϊκού συστήματος επιδομάτων ανεργίας.”

 

Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν καταλήγει με μία αρκετά γενικόλογη δήλωση λέγοντας πως η σκοπιμότητα για την υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης, θα κριθεί από αντίστοιχη “μελέτη που αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016.”


Υπενθυμίζεται ότι και σε αντίστοιχη ερώτηση που ετέθη από τον Δ. Παπαδημούλη προς την αρμόδια Επίτροπο για θέματα Απασχόλησης , στο πλαίσιο της Οικονομικής Επιτροπής, η Μ. Τίσεν είχε δηλώσει πως η πρόταση του Ιταλού Υπουργού Παντοάν “δεν έχει ακόμη συζητηθεί τόσο συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σύγκλιση όσον αφορά τις ενέργειες των κρατών-μελών πριν καταλήξουμε κι εμείς σε συγκεκριμένη πρόταση”.

 

Η Κομισιόν επιλέγει σε θέματα ώριμα και πιεστικά όπως είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, να κινηθεί με ρυθμούς χελώνας, την στιγμή μάλιστα που έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις.” σχολίασε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλης, με αφορμή την απάντηση του Β. Ντομπρόβσκις.

"Στο σοβαρότερο κοινωνικό πρόβλημα της Ε.Ε που δεν είναι άλλο από την ανεργία η Επιτροπή συνεχίζει να λειτουργεί με δημοσιονομικά κριτήρια" σχολίασε η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ , Κ. Κούνεβα.

 

Οι Δημ. Παπαδημούλης και Κων. Κούνεβα είχαν θέσει με ερώτησή τους προς την Κομισιόν το ζήτημα του Πανευρωπαϊκού ταμείου ανεργίας, ως ένα ελάχιστο συμπληρωματικό εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να ανακουφίσει τις Ευρωπαϊκές χώρες από τα ιδιαίτερα μεγάλα ποσοστά ανεργίας, με οικονομικά οφέλη από τη σχετική τόνωση της ζήτησης που θα μπορούσε να προκαλέσει .

 

Ειδικότερα, οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με την ερώτηση τους, ζήτησαν από την Κομισιόν να απαντήσει για το εάν θα “ήταν θετική στην υιοθέτηση ενός πανευρωπαϊκού Ταμείου για την ανεργία που θα λειτουργούσε ως σταθεροποιητικός αντικυκλικός μηχανισμός εντός της ΕΕ”, όπως είχε προτείνει ο Ιταλός Υπ. Οικονομικών Πιέρ Κάρλο Παντοάν. Παράλληλα, είχαν ζητήσει επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με το αν η Επιτροπή “είναι έτοιμη να πάρει τη νομοθετική πρωτοβουλία, με δεδομένο ότι για τη δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού, δεν απαιτείται αλλαγή των Ευρωπαϊκών Συνθηκών;”

 


Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση των Δημήτρη Παπαδημούλη και Κωνσταντίνας Κούνεβα:


Θέμα: Πανευρωπαϊκό Ταμείο ανεργίας

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο ιταλός Υπουργός Οικονομικών, Πιέρ Κάρλο Παντοάν, αποκάλυψε ότι θα προτείνει στους ομολόγους τους στο Eurogroup την υιοθέτηση ενός πανευρωπαϊκού επιδόματος ανεργίας. Πιο συγκεκριμένα, ο ιταλός υπουργός προτείνει τη δημιουργία ενός ταμείου, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει η Επιτροπή, που θα ενεργοποιείται κάθε φορά που ένα κράτος μέλος έρχεται αντιμέτωπο με ένα οικονομικό σοκ που αυξάνει υπέρμετρα την ανεργία, και θα χρηματοδοτεί περίπου το 40%-50% του μισθού για διάστημα 6 έως 8 μηνών.

Να σημειωθεί ότι ένα Πανευρωπαϊκό Ταμείο ανεργίας θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά, στα αντίστοιχα εθνικά συστήματα και τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας. Ερωτάται, συνεπώς, η Επιτροπή:

Θα ήταν θετική στην υιοθέτηση ενός πανευρωπαϊκού ταμείου για την ανεργία που θα λειτουργούσε ως σταθεροποιητικός αντικυκλικός μηχανισμός εντός της ΕΕ;

Εάν ναι, είναι έτοιμη να πάρει τη νομοθετική πρωτοβουλία, με δεδομένο ότι για τη δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού, δεν απαιτείται αλλαγή των Ευρωπαϊκών Συνθηκών;

Ακολούθως και η πλήρης απάντηση του Επιτρόπου Ντομπρόβσκις εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Έκθεση των Πέντε Προέδρων, που δημοσιεύτηκε στις 22 Ιουνίου 2015, παρουσιάζει φιλόδοξα σχέδια σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και τον τρόπο ολοκλήρωσής της το αργότερο έως το 2025. Μεταξύ άλλων, η Έκθεση αναφέρει ότι μια λειτουργία δημοσιονομικής σταθεροποίησης αποτελεί φυσική εξέλιξη για την Ευρωζώνη μακροπρόθεσμα (στάδιο 2) και υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ο στόχος της είναι να βελτιωθεί η απορρόφηση των μεγάλων μακροοικονομικών κλυδωνισμών και κατ’ αυτό τον τρόπο να καταστεί η ΟΝΕ πιο ανθεκτική.

 

Η Έκθεση επισημαίνει επίσης ότι ο ακριβής σχεδιασμός των εν λόγω σταθεροποιητών της Ευρωζώνης απαιτεί πιο ενδελεχείς εργασίες.

 

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο πιλοτικού έργου που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1, δρομολόγησε πρόσφατα την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη σκοπιμότητα και την προστιθέμενη αξία ενός ευρωπαϊκού συστήματος επιδομάτων ανεργίας. Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

1 Βλ. πρόσκληση υποβολής προσφορών VT/2014/045,

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=414&furtherCalls=yes

 
Ποσό 7.732.264 ευρώ σε επιχειρήσεις του νησιού για την τοπική ανάπτυξη και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
News - ΕΡΓΑΣΙΑ
Τρίτη, 12 Ιανουάριος 2016 13:19

Ποσό 7.732.264 ευρώ σε επιχειρήσεις του νησιού για την τοπική ανάπτυξη και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

PERKRHTHS

Από την Περιφέρεια Κρήτης εγκρίθηκαν και καταβλήθηκαν επιχορηγήσεις ύψους 7.732.264 ευρώ σε 68 επιχειρήσεις του νησιού μέσα στο 2015 στο πλαίσιο υλοποίησης του αναπτυξιακού νόμου.

Η έγκριση και καταβολή των επιχορηγήσεων όπως είπε ο Περιφερειάρχης αποσκοπεί : στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, στην αύξηση της απασχόλησης, στην προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα την επίτευξη της Περιφερειακής σύγκλισης.

«Μέσα στις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν η Περιφέρειας μας βγαίνει μπροστά καθώς μέσα από τις χρηματοδοτήσεις αυτές, δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης και απασχόλησης. Η επιτυχημένη υλοποίηση του αναπτυξιακού νόμου στην Κρήτη από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και η καλή συνεργασία με τους επενδυτές αποτελούν την συνέχεια για πρόσθετες επενδύσεις στο νησί ειδικά από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η «ραχοκοκαλιά» της Κρητικής οικονομίας» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο συγκεντρωτικός πίνακας πληρωμών (με όλα τα στοιχεία των εγκριθέντων επιχειρήσεων καθώς και τα ποσά που εισέπραξαν) που καταρτίστηκε από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης έχει ως εξής : συνημμένος πίνακας

 

 


Σελίδα 23 από 25
Τον μεγάλο τραγουδοποιό & ποιητή Διονύση Σαββόπουλο τίμησε ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης.
Τον μεγάλο τραγουδοποιό & ποιητή Διονύση Σαββόπουλο τίμησε ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης.
Τον μεγάλο τραγουδοποιό & ποιητή Διονύση Σαββόπουλο τίμησε ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης. «Ολοκληρώθηκε στο κατάμεστο ...

ATTICANEWS.GR στο Facebook

Powered by Jasper Roberts - Blog
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση