ATTICANEWS.GR

Member Area
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ


Η ισότητα των φύλων στο δημογραφικό και τις πολιτικές οικογένειας στην Ε.Ε.
News - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2017 11:23

Η ισότητα των φύλων στο δημογραφικό και τις πολιτικές οικογένειας στην Ε.Ε.

Image1

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιοποίησε τον Δεκέμβριο του 2016 μία μελέτη με θέμα «Δημογραφία και Πολιτικές για την Οικογένεια: η διάσταση του φύλου», η οποία προορίζεται για την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Με αφορμή την οικονομική, δημογραφική και προσφυγική κρίση που βιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η μελέτη, συνολικής έκτασης σαράντα σελίδων στην αγγλική γλώσσα, αξιολογεί πολιτικές για την αύξηση των γεννήσεων μέσω της εναρμόνισης εργασίας και ιδιωτικού βίου, αποκαλύπτει την αμοιβαία σχέση τους με τις πολιτικές για την οικογένεια και τις οικονομικές προτεραιότητες, ενώ παράλληλα προτείνει τρόπους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και στα τρία μέτωπα από τη διάσταση του φύλου.

 

Τα σημαντικότερα σημεία της εν λόγω μελέτης συνοψίζονται ως εξής:

 

 • ο πληθυσμός στον πλανήτη έφθασε τα επτά δισεκατομμύρια άτομα το 2011, ενώ υπολογίζεται ότι στο τέλος του 21ου αιώνα θα φθάσει τα δέκα δισεκατομμύρια, δεδομένου ότι από τον 18ο αιώνα ο ρυθμός θνησιμότητας φθίνει σταθερά σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Καναδά.

 • η γήρανση του πληθυσμού στην Ε.Ε. αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT:

 • το ποσοστό των πολιτών, ανδρών και γυναικών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 65 ετών αναμένεται να αυξηθεί από το 17% το 2010 στο 30% το 2060.

 • σε δεκαπέντε χρόνια ο πληθυσμός άνω των 64 ετών υπολογίζεται ότι θα είναι 31% περισσότερος από σήμερα, ενώ ο πληθυσμός κάτω των 15 ετών θα είναι 4% λιγότερος.

 • το 2009 γεννήθηκαν 5,4 εκατομμύρια μωρά, ενώ το 1964 γεννήθηκαν 7,7 εκατομμύρια.

 • ο πληθυσμός της Ε.Ε. αναμένεται να φθάσει τα 526 εκατομμύρια άτομα το 2040 από τα 501 εκατομμύρια το 2011, ενώ το 2060 θα μειωθεί στα 517 εκατομμύρια.

 • μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της απασχόλησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους της αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου, της μείωσης της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων στην εργασία (π.χ. κατανομή ειδικοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών, μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων για εργασία ίσης αξίας)και την εναρμόνιση εργασιακού και οικογενειακού βίου (π.χ. δομές φύλαξης παιδιών, ευέλικτα ωράρια εργασίας, σύστημα γονικών αδειών).

 • από το 1989 περισσότερο από δώδεκα εκατομμύρια αιτούντες/-ούσες άσυλο εισήλθαν στις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες της Ευρώπης με έξαρση τη δεκαετία του 1990 και μετά το 2010.

 • η κατανομή των αιτημάτων για άσυλο δεν ήταν ομοιόμορφη μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. με την πλειοψηφία να κατευθύνεται στις χώρες: Μάλτα, Σουηδία, Λουξεμβούργο, Κύπρο, Αυστρία και Βέλγιο – αξίζει να επισημανθεί ότι το 11,6% του εργατικού δυναμικού της Ολλανδίας αποτελούν οι μετανάστες/-τριες.

 • Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Βουλγαρία κατατάσσονται στις τελευταίες θέσεις σχετικά με το ζήτημα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ενώ τις πρώτες θέσεις κατέχουν οι «συνήθεις ύποπτοι», δηλαδή οι χώρες Δανία, Σουηδία, Φινλανδία και Ολλανδία

 

Ειδικότερα, η μελέτη του Ε.Κ. περιλαμβάνει συχνές αναφορές στην Ελλάδα, όπως ότι, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ έτους 2015, οι εργαζόμενοι/-ες στην Ισπανία και την Ελλάδα και εργάζονται περισσότερες ώρες σε ποσοστό 10%-40% και είναι λιγότερο παραγωγικοί/-ές σε σχέση με τους/τις συναδέλφους/-ισσες τους σε Γερμανία και Ολλανδία (σελίδα 27 της έντυπης έκδοσης).Επίσης, στην Ελλάδα μόνο το 10% των παιδιών έως την ηλικία των δύο ετών και μόνο το 61% των παιδιών ηλικίας τριών έως έξι ετών καλύπτονται και το μεγαλύτερο βάρος καλείται να επωμιστεί η οικογένεια, κυρίως οι γυναίκες (σελίδα 30).

Επιπλέον, για την ελληνική πραγματικότητα, στην έκθεση αναφέρονται τα υψηλά ποσοστά γενικής ανεργίας (30,6% για τις γυναίκες και 23,5% για τους άνδρες), καθώς και το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός γυναικών εργάζεται άτυπα και δεν συμπεριλαμβάνεται στα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν θετικά σημάδια για την εναρμόνιση οικογένειας και εργασίας με χαρακτηριστικά παραδείγματα το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης για την προώθηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και το Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΔΕΚΕ. Ειδικά για το ΕΔΕΚΕ, οι εταιρείες-μέλη εφαρμόζουν πρακτικές υπέρ της συμφιλίωσης οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων των εργαζομένων, όπως μερική απασχόληση (39%), ευέλικτο ωράριο (59%), τηλεργασία (33%), συμπιεσμένη εβδομάδα (10%), διακοπή της σταδιοδρομίας (26%), ιδιόκτητες δομές φροντίδας παιδιών ή χορήγηση επιδόματος φροντίδας παιδιών (21%).

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι στόχοι της Βαρκελώνης για τις δομές φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας δεν έχουν εκπληρωθεί ούτε από τα μισά Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., γεγονός που επιτάσσει την υιοθέτηση μίας κατάλληλης Οδηγίας για την επιτάχυνση της όλης διαδικασίας. Όμως, εκτός από την άδεια μητρότητας και τη γονική άδεια και για τους άνδρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εισαγάγει σε όλα τα Κράτη-Μέλη και την άδεια φροντίδας, διότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το δικαίωμα φροντίδας των οικείων του και των αγαπημένων του προσώπων και όχι μόνο των παιδιών.

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2017 11:39
 
Την Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017 η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, προσκάλεσε τις περιφέρειες σε συνάντηση εργασίας με σκοπό την παρουσίαση της νεοσυσταθείσας Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνικ
News - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2017 10:57

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

fotioy- anaplhroths-ypoyrgeio-ergasias-k-koinonikhs-asfalishs 3

Την Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017 η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, προσκάλεσε τις περιφέρειες σε συνάντηση εργασίας με σκοπό την παρουσίαση της νεοσυσταθείσας Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

Η υπουργός επισήμανε ότι η Ειδική Γραμματεία (Ε.Γ.) εκφράζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης για ουσιαστική αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά, μέσω συνεκτικών και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, την αυτοδιοίκηση α’ και β΄ βαθμού.

Παρουσιάστηκε η χαρτογράφηση που εκπόνησε ήδη η Ειδική Γραμματεία και η τυπολογική κατάταξη των 370 οικισμών/καταυλισμών Ρομά σε τρεις κατηγορίες:

1. «Άκρως υποβαθμισμένες περιοχές» σε περίπου 74 καταυλισμούς.

2. «Μικτοί καταυλισμοί» με προβλήματα πολεοδομικής οργάνωσης και με τη συνύπαρξη σπιτιών και πρόχειρων καταλυμάτων σε περίπου 180 περιοχές.

3. «Γειτονιές» οι οποίες βρίσκονται σε υποβαθμισμένες περιοχές του αστικού ιστού σε περίπου 117 οικισμούς.

Το σύνολο το πληθυσμού στις παραπάνω περιοχές ανέρχεται σε περίπου 110.000 άτομα.

Η υπουργός δίνοντας προτεραιότητα στους καταυλισμούς της πρώτης κατηγορίας δεσμεύτηκε για τη χρηματοδότησή τους και με κρατικά κονδύλια, για όσες περιφέρειες – δήμους έχουν ώριμα έργα βάση των κριτηρίων που παρουσιάστηκαν. Στη συνέχεια, η Ειδική Γραμματέας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, Αικατερίνη Γιάντσιου, παρουσίασε προτάσεις για παρεμβάσεις ανά τύπο καταυλισμού/οικισμού και ανά άξονα πολιτικής (υποδομές – στέγαση, απασχόληση, εκπαίδευση και υγεία) για την επίτευξη της σταδιακής αλλά πλήρους ένταξης του εν λόγω πληθυσμού.

Οι παριστάμενες περιφέρειες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και συμφώνησαν σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εντός του επόμενου διμήνου για την εξειδίκευση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

 
UNICEF: «Οι Πρώτες Στιγμές Μετράνε» για την ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών
News - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Τρίτη, 10 Ιανουάριος 2017 13:23

UNICEF: «Οι Πρώτες Στιγμές Μετράνε» για την ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών

170110a1

 

 

Νέα Υόρκη, 10 Ιανουαρίου 2017 - Η UNICEF ξεκίνησε σήμερα τη νέα εκστρατεία #EarlyMomentsMatter που υποστηρίζεται από το LEGO Foundation για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των πρώτων 1.000 ημερών της ζωής ενός παιδιού και την επίδραση των πρώιμων εμπειριών στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου, τα κύτταρα του εγκεφάλου μπορεί να κάνουν μέχρι και 1.000 νέες συνδέσεις κάθε δευτερόλεπτο - μια μοναδική ταχύτητα στη διάρκεια όλης της ζωής. Αυτές οι συνδέσεις συμβάλλουν στη λειτουργία του εγκεφάλου και την ικανότητα μάθησης των παιδιών και θέτουν τα θεμέλια για τη μελλοντική υγεία και την ευτυχία τους. Η έλλειψη φροντίδας - που περιλαμβάνει επαρκή διατροφή, παροχή ερεθισμάτων, αγάπη και προστασία από το στρες και τη βία - μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη αυτών των κρίσιμων συνδέσεων.

Η εκστρατεία ξεκινά με την πρωτοβουλία #EatPlayLove - μια ψηφιακή και έντυπη εκστρατεία που απευθύνεται σε γονείς και φροντιστές, που ενημερώνει σχετικά με την νευροεπιστήμη σχετικά με το πώς αναπτύσσεται ο εγκέφαλος των μωρών. Τα στοιχεία που παρέχει η #EatPlayLove εξηγούν την επιστήμη με ένα απλό, οπτικά ελκυστικό τρόπο, ώστε να ενθαρρύνει τους γονείς και φροντιστές να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται στο μέγιστο βαθμό αυτή την απαράμιλλη ευκαιρία να παρέχουν στα παιδιά τους το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή.

Απευθυνόμενη στις οικογένειες, η πρωτοβουλία αποσκοπεί επίσης στο να αυξήσει τη ζήτηση για ποιοτικές, προσιτές υπηρεσίες για την ανάπτυξη στην πρώιμη παιδική ηλικία και να παροτρύνει τις κυβερνήσεις να επενδύσουν σε προγράμματα για τα πιο ευάλωτα παιδιά.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη σειρά του “TheLancet” σχεδόν 250 εκατομμύρια παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ανεπαρκούς ανάπτυξης εξαιτίας του υποσιτισμού και της φτώχειας. Αλλά η ανάγκη για αύξηση των επενδύσεων και δράσεων για την ανάπτυξη στην πρώιμη παιδική ηλικία, δεν περιορίζεται σε χώρες με χαμηλό εισόδημα. Μειονεκτούντα παιδιά που ζουν σε χώρες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος βρίσκονται επίσης σε κίνδυνο. Η UNICEF εκτιμά ότι εκατομμύρια περισσότερα παιδιά περνούν την εύπλαστη ηλικία τους μεγαλώνοντας σε περιβάλλον χωρίς ερεθίσματα και ασφάλεια, θέτοντας τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη σε κίνδυνο.

Η επένδυση στην πρώιμη παιδική ηλικία είναι ένας από τους πιο οικονομικά αποτελεσματικούς τρόπους για την αύξηση της ικανότητας των παιδιών να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους - αυξάνοντας την ικανότητά τους να μαθαίνουν στο σχολείο, και αργότερα, την ικανότητα βιοπορισμού τους ως ενήλικες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για παιδιά που μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας. Μια μελέτη 20 ετών έδειξε ότι μειονεκτούντα παιδιά που συμμετείχαν σε ποιοτικά προγράμματα για την ανάπτυξη στην πρώιμη παιδική ηλικία, όταν ήταν μικρά, έφθασαν να κερδίζουν μέχρι και 25% περισσότερα ως ενήλικες σε σχέση με τους συνομηλίκους τους που δεν έλαβαν την ίδια στήριξη.

Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη στην πρώιμη παιδική ηλικία, όπως π.χ. το “πακέτο” Φροντίδα για την Ανάπτυξη του Παιδιού, που περιλαμβάνει κατάρτιση εργαζόμενων για την υγεία σε τοπικό επίπεδο ώστε να διδάξουν στις οικογένειες τη σημασία του να παίζουν με τα παιδιά τους με τρόπο που να τονώνει την υγιή ανάπτυξη, μπορεί να κοστίσει μόλις 50σεντ (USD) ανά κάτοικο ετησίως, όταν συνδυάζεται με τις υπάρχουσες υπηρεσίες υγείας.

Η UNICEF καλεί τις κυβερνήσεις για αύξηση των επενδύσεων στην πρώιμη παιδική ηλικία, επέκταση των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρονται στα μικρά παιδιά, καθώς και για ενίσχυση των υπηρεσιών υποστήριξης για γονείς και φροντιστές.

Αυτή η εκστρατεία αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος της UNICEF για την ανάπτυξη στην πρώιμη παιδική ηλικία, που υποστηρίζεται από το H&M Foundation, το Conrad N. Hilton Foundation, ALEX AND ANI, και το IKEA Foundation.

 
ΚΙΝΗΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟ.Δ.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΚΟ "ΙΘΑΚΗ"
News - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Πέμπτη, 05 Ιανουάριος 2017 17:39

ΚΙΝΗΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟ.Δ.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΚΟ "ΙΘΑΚΗ"

 e45acac7956df5cb9917d56e4fe0882b

 

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά,  στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχει,  φιλοξενεί στον Πειραιά κινητό πλυντήριο και στεγνωτήριο  ρούχων της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης "Ιθάκη", για την εξυπηρέτηση των αστέγων και των απόρων συνανθρώπων μας.

 

Το κινητό πλυντήριο θα βρίσκεται στον πεζόδρομο της Δημοσθένους στην Ακτή Ποσειδώνος, κάθε Δευτέρα από τις 14:00 έως τις 18:00.

 
Θερμαινόμενοι χώροι στο Δήμο Περιστερίου
News - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Τετάρτη, 04 Ιανουάριος 2017 13:56

Θερμαινόμενοι χώροι στο Δήμο Περιστερίου

snowing-003

Η Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Περιστερίου Μαίρη Τσιώτα - Μάρκου ενημερώνει για τους εννέα (9) θερμαινόμενους χώρους που είναι διαθέσιμοι για τη φιλοξενία αστέγων αλλά και άλλων ευπαθών ομάδων προκειμένου προστατευθούν από τις χαμηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν.

Σ' όλη την πόλη, οι θερμαινόμενοι που λειτουργούν είναι οι παρακάτω:

 1. Κ.Υ.Β.Ε., Εθνάρχου Μακαρίου 1, (24ΩΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), τηλ.: 2105783288

 2. ΚΕ.ΦΙ. Ανθούπολης, Αχαΐας 4, 2105753181 (Ώρες 8:00-20:00)

 3. ΚΕ.ΦΙ. Νέας Ζωής, Πεισιστράτου &Φιλίππου 54, 2105714430 (Ώρες 8:00-20:00)

 4. ΚΕ.ΦΙ. Κέντρου, Βάρναλη & Ραιδεστού, 2105740590 (Ώρες 8:00-20:00)

 5. ΚΕ.ΦΙ. Χρυσούπολης, Εγνατίας 52, 2105750749 (Ώρες 8:00-20:00)

 6. ΚΕ.ΦΙ. Μπουρναζίου, Τήνου & Κεφαλληνίας 8, 2105727448 (Ώρες 8:00-20:00)

 7. ΚΕ.ΦΙ. Αγίας Τριάδας, Σφακίων 17-19, 2105722834 (Ώρες 8:00-20:00)

 8. ΚΕ.ΦΙ. Λόφου Αξιωματικών, Μαραθωνοκάμπου 15, 2105738554 (Ώρες 8:00-20:00)

 9. ΚΕ.ΦΙ. Αγίου Ιεροθέου, Αγίου Ιεροθέου 142, 2105777102 (Ώρες 8:00-20:00)

Πληροφορίες: κ. Θωμάς Ρουμπάκος, Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Περιστερίου (κιν. 6947-966451).

 


Σελίδα 3 από 399

ATTICANEWS.GR στο Facebook

Powered by Jasper Roberts - Blog
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση