ATTICANEWS.GR

Member Area
Απόψεις
10 προτάσεις για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό Εισήγηση Γ. Αρβανιτίδη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου "Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων"
News - Απόψεις
Τετάρτη, 19 Απρίλιος 2017 14:08

10 προτάσεις για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό

Εισήγηση Γ. Αρβανιτίδη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου "Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων" (Συζήτηση Επί των Άρθρων, 12.04.2017)

Όπως είπα και στην πρώτη συνεδρίαση, είναι σημαντικό να καταλάβουμε δύο βασικά πράγματα.

 • Πρώτον, ποιος είναι ο στόχος για τα κόκκινα δάνεια και την επιχειρηματικότητα.
 • Δεύτερον, ποιες είναι οι εναλλακτικές επιλογές για να λύσουμε το πρόβλημα.
Για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια ο στόχος είναι να τακτοποιηθούν 23,2 δις € μέχρι το 2019.

Αν τώρα συνυπολογίσουμε ότι το 3ο τρίμηνο του 2016 οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν 40 δις € κόκκινα δάνεια, είναι προφανές ότι αν καταφέρουμε να ρυθμίσουμε λίγο πάνω από τα μισά, έχουμε πιάσει το στόχο. Επαναλαμβάνω. Αν τακτοποιηθούν τα μισά κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια των μικρομεσαίων, θα έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για να πάρει πραγματική ανάσα η αγορά.

Γι' αυτό είπα και το ξαναλέω, ότι χωρίς μικρομεσαίους δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Όπως δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, χωρίς τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς.

Για εμάς, λοιπόν, ο σωστός τίτλος του νομοσχεδίου θα έπρεπε να ήταν: «Νομοσχέδιο για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας». Και πάνω σε αυτή την κατεύθυνση σας κάνουμε κριτική. Κάνουμε κριτική γιατί με τον τρόπο που νομοθετείτε, οι πιθανότητες να πετύχουμε το στόχο για τα κόκκινα δάνεια, είναι πραγματικά λίγες. Γιατί; Γιατί εισάγετε περιορισμούς οι οποίοι:

 • αποκλείουν πολύ μεγάλο μέρος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας,
 • αποκλείουν όσους είχαν ρυθμίσεις πριν το καλοκαίρι του 2016
 • αποκλείουν τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς.
Κι εδώ τα πράγματα δεν είναι απλά. Δεν είναι καθόλου απλά. Υπενθυμίζω, ότι αν δεν δουλέψει το εργαλείο του εξωδικαστικού συμβιβασμού τότε η επόμενη επιλογή θα είναι μαζικές πωλήσεις δανείων και ρευστοποιήσεις. Κι αυτό είναι κάτι που δεν συμφέρει κανέναν. Δεν συμφέρει ούτε τους δανειολήπτες, ούτε τις τράπεζες. Οι πρώτοι θα καταστραφούν και οι δεύτερες θα εγγράψουν σημαντικές ζημιές στους ισολογισμούς τους, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την σταθερότητα του τραπεζικού μας συστήματος. Εκτός βέβαια, αν υποχωρήσετε από την αδιαλαξία σας και κάνετε δεκτή την πρόταση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, βασικός πυλώνας της οποίας είναι το Ταμείο Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων.

Επειδή, όμως, εμείς – σε αντίθεση με εσάς – δεν τρέφουμε αυταπάτες, ερχόμαστε σήμερα εδώ με 10 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ που συζητάμε, ώστε αυτό να γίνει λειτουργικό και να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες. Και σας δηλώνω προκαταβολικά, ότι αν τις κάνετε δεκτές η Δημοκρατική Συμπαράταξη θα ψηφίσει το νομοσχέδιο.
 

1. Για την ένταξη μιας επιχείρησης στον εξωδικαστικό συμβιβασμό να χρειάζεται μία κερδοφόρα χρήση – αναφέρομαι στα λειτουργικά κέρδη – τα τελευταία 5 χρόνια και να λαμβάνεται υπόψη και η εξέλιξη του κύκλου εργασιών σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν είχε κερδοφορία.

Κατά τη γνώμη μας η πρόβλεψη που υπάρχει στο νομοσχέδιο για μία κερδοφόρα χρήση τα τελευταία 3 χρόνια, χωρίς κανένα άλλο κριτήριο, θα αποκλείσει ένα πολύ μεγάλο μέρος επιχειρήσεων που μπορούν πράγματι να εξυγιανθούν και να προχωρήσουν. Δεν μπορείτε να βάζετε τόσο αυστηρούς περιορισμούς σε μια οικονομία βυθισμένη στην ύφεση, μια οικονομία με τις τράπεζες κλειστές.

2. Προτείνουμε την δημιουργία Ειδικού Ακατάσχετου Λογαριασμού για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες σύμφωνα με την τροπολογία που καταθέσαμε στις 14.12.2016 και θα καταθέσουμε εκ νέου στο παρόν νομοσχέδιο.

Αν θέλουμε να μιλάμε για επανεκκίνηση της οικονομίας και πραγματικό εξωδικαστικό συμβιβασμό, θα πρέπει να υπάρχουν και οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θα προστατεύουν την επιχείρηση. Δεν είναι δυνατόν ο επιχειρηματίας να πηγαίνει σε διαπραγμάτευση με την θηλιά στο λαιμό. Εμείς, λοιπόν, ζητάμε έναν Ακατάσχετο Επιχειρηματικό Λογαριασμό φυσικών και νομικών προσώπων, μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η διαχείριση:

 • των εσόδων από συναλλαγές μέσω POS ή μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • η καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων
 • η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών και των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο
 • η πληρωμή ενοικίων, λογαριασμών ΔΕΚΟ, προμηθευτών κ.λπ και
 • οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.
3. Προτείνουμε να συμπεριληφθεί στο Μητρώο Συντονιστών το σύνολο των Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα που να δικαιολογεί τον αριθμό 320. Σας ζήτησα και στην πρώτη συνεδρίαση κύριε Υπουργέ, να καταθέσετε στα πρακτικά αν υπάρχει κάποιο σενάριο που να περιγράφει πόσες αιτήσεις αναμένεται να κατατεθούν και πόσες υποθέσεις θα αναλάβει να διεκπεραιώσει κάθε συντονιστής. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο κι έτσι δικαιολογείται ο περιορισμός να το δούμε. Διαφορετικά, όμως, είστε υποχρεωμένοι να δώσετε τη δυνατότητα και στους 1800 Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης να συμμετέχουν στη διαδικασία ως συντονιστές.

4. Προτείνουμε να εισαχθεί διαδικασία Διαμεσολάβησης με εκτελεστό και δεσμευτικό για τα μέρη περιεχόμενο, ώστε να αποκτήσει νόημα, μεταξύ άλλων, και η διμερής διαπραγμάτευση μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη, όταν ο τελευταίος οφείλει πάνω από το 85% των υποχρεώσεών του σε έναν και μόνο πιστωτή.

Αν δεν το κάνετε αυτό, τότε ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για αυτές τις επιχειρήσεις δεν θα έχει κανένα απολύτως νόημα. Αν τα πράγματα ήταν τόσο απλά, θα το είχαν λύσει ήδη το πρόβλημα. Δεν θα χρειαζόταν αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Και μην ξεχνάτε, κύριε Υπουργέ, ότι οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

5. Προτείνουμε να επικυρώνεται το πρακτικό συμφωνίας με απλή κατάθεση στην γραμματεία του δικαστηρίου, ή έστω με διάταξη δικαστή, όπως γίνεται για τη σύσταση σωματείου και την έκδοση κληρονομητηρίου.

Είναι ένα νομικό πλαίσιο που υπάρχει από τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και μπορείτε να το αξιοποιήσετε. Αν επιμείνετε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, ούτε σε 6 χρόνια δεν θα παίρνουν δικάσιμο οι υποθέσεις. Και το λέω αυτό με δεδομένο ότι πρέπει να στοχεύουμε σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων με θετική έκβαση.

6. Προτείνουμε να υπάρχει ειδική μέριμνα για τους συνοφειλέτες και εγγυητές δανείων οι οποίοι δεν σχετίζονται με την λειτουργία της επιχείρησης.

Είναι άδικο για κάποιους οι οποίοι δεν είχαν συμμετοχή στις επιχειρηματικές αποφάσεις, να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με αυτούς που ευθύνονται για την πορεία της επιχείρησης.

7. Προτείνουμε να δοθεί δυνατότητα ένταξης στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό των ελευθέρων επαγγελματιών με την κανονική διαδικασία, ώστε να μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους προς πιστωτές, προμηθευτές, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.

Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η διάταξη, μιλάμε για ευχολόγια. Θα πρέπει να περιμένουμε στο μέλλον μια Υπουργική Απόφαση της οποίας κανείς δεν γνωρίζει το περιεχόμενο. Και βέβαια, ακόμα κι αν αυτό γίνει, θα αφορά μόνο δημόσιο και ταμεία. Καμία δυνατότητα δεν θα υπάρχει για δάνεια και πιστωτές.

8. Προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα ένταξης στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό και σε αγρότες – κτηνοτρόφους – αλιείς, σύμφωνα με την πρότασή μας για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι αποκλεισμοί δεν λύνουν το πρόβλημα. Μόνο να το διογκώσουν μπορούν. Αυτή τη στιγμή ο πρωτογενής τομέας παράγει 4% του ΑΕΠ. Αν δεν τον βοηθήσουμε να σταθεί στα πόδια του δεν θα φτάσουμε ποτέ στο 8, το 12 και το 16, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να πετύχουμε ένα σταθερά θετικό εμπορικό ισοζύγιο.

9. Προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα ένταξης στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό και για όσες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις οφειλών πριν την 01.07.2016.

Σας το έχουν επισημάνει και οι φορείς, ότι αυτός ο αποκλεισμός είναι άδικος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην μπουν και αυτοί οι άνθρωποι στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

10. Τέλος, προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα ένταξης στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό και σε όσες επιχειρήσεις προχώρησαν από το 2009 και μετά σε διακοπή εργασιών, είναι εγγεγραμμένες ακόμα στο ΓΕΜΗ και τα φυσικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες αυτών εξυπηρετούν ακόμα τη ρύθμιση των οφειλών τους.

Αν θέλουμε να μιλάμε για πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε έντιμους επιχειρηματίες που πάλεψαν αλλά δεν τα κατάφεραν, τότε ρυθμίσεις όπως αυτή μπορούν να δώσουν ένα πολύ σημαντικό και θετικό μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 19 Απρίλιος 2017 14:11
 
Χάρης Θεοχάρης: Προς εξαφάνιση η μεσαία τάξη - Προς φτωχοποίηση η κοινωνία
News - Απόψεις
Σάββατο, 15 Απρίλιος 2017 11:12

Χάρης Θεοχάρης: Προς εξαφάνιση η μεσαία τάξη - Προς φτωχοποίηση η κοινωνία

theoxarhsXarhs800-454

Χαιρετίζουμε τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων σε απάντηση αίτησης κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσα τον περασμένο Δεκέμβριο ζητώντας τα στοιχεία αυτά. 


Ελπίζουμε πια η δημοσιοποίησή τους να γίνεται τακτικά ως στοιχειώδης υποχρέωση διαφάνειας. 

Από τα ίδια τα στοιχεία προκύπτουν δύο συμπεράσματα:

Πρώτον, η μεσαία τάξη οδεύει με εκθετικούς ρυθμούς προς την εξαφάνιση. Το 2011 το 46% των φορολογουμένων δήλωναν από 20 έως 100 χιλιάδες ευρώ. Σε πέντε έτη αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Πάνω από το 20% της μεσαίας τάξης έχει εξαφανιστεί.

Δεύτερον, η μαζική μετατόπιση εισοδημάτων κάτω από τις 20 χιλιάδες ευρώ υπογραμμίζει την πορεία της χώρας προς τη μαζική φτωχοποίηση και την ανέχεια. Δεν είναι μόνο πως 6 στους 10 δηλώνουν εισοδήματα κάτω από αυτό το όριο. Είναι επίσης χαρακτηριστικό της κοινωνικής καταστροφής πως η πλειοψηφία αυτών βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Πριν η κυβέρνηση ξανα-πανηγυρίσει για τα δημοσιονομικά της επιτεύγματα, θα πρέπει να κατανοήσει πως κάθε φορά όλο και λιγότεροι καλούνται να πληρώσουν όλο και περισσότερα.

 
Σταύρος Καλαφάτης: Αυξάνονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια που αγνοούνται στο «πέλαγος» της κυβερνητικής ανικανότητας!
News - Απόψεις
Τρίτη, 11 Απρίλιος 2017 16:17

Σταύρος Καλαφάτης: Αυξάνονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια που αγνοούνται στο «πέλαγος» της κυβερνητικής ανικανότητας!

kalafatis670

«Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ενώ επιβάλλει νέες θυσίες στους Έλληνες, αφήνει στα αζήτητα των Βρυξελλών τεράστιους κοινοτικούς πόρους. Από ανεπάρκεια συνεχίζει να πετά στο πηγάδι της ύφεσης, ευκαιρίες τόνωσης ολόκληρων κλάδων της ελληνικής οικονομίας με δωρεάν πόρους του ΕΣΠΑ. 
Απόδειξη, η μη αξιοποίηση 117.500.000 ευρώ συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης του ΕΣΠΑ, που αφορά σε ενεργειακές αναβαθμίσεις ενεργοβόρων δημοσίων κτηρίων και άλλες δράσεις μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτά προστίθενται στα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία αγνοούνται στο πέλαγος της κυβερνητικής ανικανότητας. Οι κούφιες δηλώσεις περί ενεργοποίησης πόρων δεν φέρνουν ανάπτυξη, όταν πρυτανεύει η απραξία».

 

Τα παραπάνω επισημαίνει ο αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, που κατέθεσε και σχετική ερώτηση προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Οικονομίας, επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα έργα απαιτούνται και για τη βελτίωση του περιβάλλοντος σε αστικές περιοχές, μέσα από την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου ενεργειακής αναβάθμισης του 3% των κτιρίων δημόσιας διοίκησης ετησίως.

 
Για εσάς οι δασικοί χάρτες είναι εισπρακτικός μηχανισμός για εμάς αναπτυξιακό εργαλείο Εισήγηση Γ. Αρβανιτίδη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις".
News - Απόψεις
Παρασκευή, 07 Απρίλιος 2017 17:53
 

Για εσάς οι δασικοί χάρτες είναι εισπρακτικός μηχανισμός
για εμάς αναπτυξιακό εργαλείο

Εισήγηση Γ. Αρβανιτίδη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις".

Πάλι τελευταία στιγμή, πάλι επείγον νομοσχέδιο, πάλι θα ξεψηφίσετε δικές σας διατάξεις, προσπαθώντας να διορθώσετε τα τεράστια προβλήματα που έχουν προκύψει με τους δασικούς χάρτες. Και φαντάζομαι ότι οι τροπολογίες θα έρθουν κι αυτή τη φορά με το τσουβάλι. Θα θυμίσω μόνο ότι στο προηγούμενο νομοσχέδιο – μια κύρωση ευρωπαϊκής οδηγίας με 25 άρθρα – καταθέσατε άλλες 25 τροπολογίες εκ των οποίων οι περισσότερες ήρθαν εκπρόθεσμες, τελευταία στιγμή. Δύο νομοσχέδια, λοιπόν, σε συσκευασία του ενός.

Αν κινείστε έτσι και στη διαπραγμάτευση, αν δεν έχετε κανένα απολύτως σχέδιο και πάτε με τη λογική «βλέποντας και κάνοντας», θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Και τότε ίσως καταλάβετε ότι με επικοινωνιακά κόλπα, καθυστερήσεις και εξεταστικές επιτροπές, δεν θα λυθεί το ελληνικό πρόβλημα.

Όσο εσείς σκέφτεστε πώς θα φορτώσετε τα βάρη της πολιτικής σας στους επόμενους, η αγορά στενάζει.

Στη Θεσσαλονίκη κλείνουν κάθε μέρα πάνω από δύο βιοτεχνίες. Μέσα σε πρώτο τρίμηνο του 2017, 220 μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στην αγορά και όσο η αξιολόγηση δεν κλείνει, τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα.

Κλείνω την παρένθεση και έρχομαι στο νομοσχέδιο.

Το ζήτημα των δασικών χαρτών, είναι κρίσιμο και πολιτικά και κοινωνικά.

Πολιτικά, γιατί τα δάση μας είναι ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος. Είναι πυλώνας της αγροτικής και της περιβαλλοντικής μας πολιτικής, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, προσφέρουν στους πολίτες πολύτιμα δασικά αγαθά και ποιότητα ζωής. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαχείριση και η προστασία τους αποκτά πολλαπλό ενδιαφέρον, αφού καλούνται να συνεισφέρουν στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

Σε κοινωνικό επίπεδο, το ζήτημα των δασικών χαρτών αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας σε όλη την χώρα είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες γης, είτε είναι αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, τουριστικά καταλύματα και όσοι άλλοι ταλαιπωρούνται με τον τρόπο που κάνατε την ανάρτηση.

Το περασμένο καλοκαίρι – αντί να εφαρμόσετε τον νόμο που ίσχυε για τους δασικούς χάρτες – ψηφίσατε νέο νόμο, παρά τις αντιρρήσεις μας. Και τελικά αυτό που καταφέρατε είναι να δημιουργήσετε πανικό και να εξοργίσετε τους πολίτες. Τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Θα σας πω ενδεικτικά τα εξής:

 • Ο περιορισμένος χρόνος για την υποβολή ενστάσεων.
 • Το υψηλό κόστος του παραβόλου για την υποβολή της ένστασης.
 • Το υψηλό κόστος της αχρείαστης μελέτης βιωσιμότητας για κάθε αγροτεμάχιο που θα άλλαζε χρήση.
 • Το υψηλό κόστος για την απόκτηση χρήσης σε αγροτεμάχια που η αξία τους και η αξία της παραγωγής ήταν μικρή.
 • Την απουσία σχεδίου διαχείρισης των ενστάσεων και την έλλειψη των κατάλληλων υποστηρικτικών γραφείων στους Νομούς της χώρας.
 • Την απουσία ενημέρωσης των δασικών χαρτών πριν την ανάρτησή τους με τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία. Τα στοιχεία των εποικιστικών αρχείων, των αναδασμών, των σχεδίων οικισμών και πόλεων και φυσικά των στοιχείων του ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων.
Τι αποδείχθηκε; Ότι για άλλη μια φορά «ο βασιλιάς είναι γυμνός». Ότι όταν κανείς βιάζεται πάρα πολύ, κάνει λάθη, πολλά και σημαντικά. Αυτά τα λάθη έχουν φέρει με την πλάτη στον τοίχο τους Έλληνες αγρότες, τους οποίους έχετε στοχοποιήσει προκλητικά με την πολιτική σας.

Αφού με το ασφαλιστικό δημιουργήσατε έναν δεύτερο φοροεισπρακτικό μηχανισμό δίπλα στον μηχανισμό της εφορίας, ήρθατε με τους δασικούς χάρτες και βάλατε και έναν τρίτο εισπρακτικό μηχανισμό για να «αρμέξετε» ότι έχει απομείνει.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής σας, αυτά είναι τα αποτελέσματα της πλήρους διαχειριστικής ανεπάρκειας αυτής της Κυβέρνησης.

Το ερώτημα, όμως παραμένει. Δεν θα μπορούσαν – πριν την ανάρτηση των χαρτών – να εξαιρεθούν από τις δασικές εκτάσεις τα αγροτεμάχια που επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και πάρα πολλά χρόνια;

Βεβαίως και θα μπορούσε, αν εφαρμοζόταν η διάταξη του νόμου 4280/2014, που έλεγε ότι εξαιρούνται όλα τα αγροτεμάχια που επιδοτούνται με βάση την ενιαία αεροφωτογράφιση που έγινε το 2007 και είχε στη διάθεσή του το Υπουργείο περιβάλλοντος και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν μπορούσαν να εξαιρεθούν από τις δασικές εκτάσεις τα σχέδια πόλης;

Θα μπορούσε, αν γινόταν χρήση των χαρτών, ή αν είχε ζητηθεί από τις πολεοδομίες να δώσουν τα όρια των οικισμών και των σχεδίων πόλεων και απλά να τα τοποθετήσουν πάνω στο χάρτη. Αυτή τη διαδικασία δεν την βγάζω από το μυαλό μου. Είναι μια διαδικασία που είχε προβλεφθεί με το προηγούμενο πλαίσιο. Εσείς όμως αλλάξατε την διαδικασία ελέγχου και τα δασαρχεία έμειναν χωρίς υποστήριξη και δεν έκαναν τίποτε. Για το αδιέξοδο και τους κινδύνους αυτής της αλλαγής σας είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα, εσείς όμως τότε ξέρατε καλύτερα.

Το σημείο όμως που είναι για γέλια και για κλάματα, βρίσκεται στην διάταξη που αλλάξατε το περασμένο καλοκαίρι για το τίμημα της εξαγοράς των αγροτεμαχίων για γεωργική χρήση. Θα σας θυμίσω τι κάνατε. Καταργήσατε το συμβολικό τίμημα εξαγοράς που προέβλεπε ο νόμος του 2014, το αντικαταστήσατε με το υψηλό τίμημα επένδυσης τουριστικού χαρακτήρα κάνοντας ασύμφορη για τους αγρότες και κτηνοτρόφους την εξαγορά και σήμερα έρχεστε και μειώνετε ξανά το ποσό αυτό, γυρίζοντας στην λογική του 2014, με την οποία και συμφωνούμε. Όλα αυτά για να πείτε ότι κάτι κάνατε, ενώ στην πραγματικότητα το μόνο που κάνατε είναι να δημιουργείτε προβλήματα.

Για εμάς οι δασικοί χάρτες αποτελούν ένα αναπτυξιακό εργαλείο.

Πιστεύουμε ότι όσο δύσκολο θέμα και αν είναι για το ελληνικό κράτος, πρέπει αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί και να επιλυθεί ένα πρόβλημα που μας ταλανίζει από την δημιουργία του ελληνικού κράτους. Το 2011 η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Με το νόμο 3889 επενδύθηκαν 37.000.000€ για μελέτες δασικών χαρτών και εκπονήθηκαν οι δασικοί χάρτες για το 50% της έκτασης της χώρας σε 22 νομούς, θεωρήθηκαν από τα δασαρχεία και περίμεναν την κύρωση.

Σήμερα έχουν κυρωθεί με τη διαδικασία αυτή 72 χάρτες σε όλη τη χώρα. Στην Αττική έχουν κυρωθεί οι χάρτες σε: Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, Μαραθώνα, Κηφισιά, Δροσιά και Φυλή. Στη Θεσσαλονίκη έχουν κυρωθεί οι χάρτες σε: Βασιλικά, Θέρμη και Καλαμαριά. Επίσης έχουν κυρωθεί στη Δράμα, την Κοζάνη και την Αρκαδία. Συνολικά είχαμε κυρώσει περίπου 934.000 στρέμματα δασικούς χάρτες.

Βρήκατε την διαδικασία σε εξέλιξη και δυο χρόνια έμεινε παγωμένη.

Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα, αυτό είναι το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να εξετάσουμε τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου.

Έρχομαι τώρα στις επιμέρους διατάξεις τις οποίες θα συνεχίσουμε να μελετάμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες, μιας και το νομοσχέδιο ήρθε χθες βράδυ στη Βουλή.

Και το λέω αυτό γιατί για να αξιολογήσουμε με σοβαρότητα τις προτεινόμενες ρυθμίσεις χρειάζεται αρκετός χρόνος, αφού έχουμε να κάνουμε με ένα εξαιρετικά σύνθετο θέμα και σε επίπεδο νομοθεσίας και σε επίπεδο δικαστικών αποφάσεων.

Προς το παρόν, θα καταθέσω 10 συγκεκριμένες προτάσεις, σε μια προσπάθεια το παρόν νομοσχέδιο να λύσει προβλήματα και να πάμε ένα βήμα μπροστά.

 • Για την αναδάσωση μικρών εκτάσεων όπου γίνονται παρεμβάσεις πρέπει να βρεθεί μια ασφαλής και πρακτική διαδικασία που να έχει ουσιαστική πιθανότητα εφαρμογής ώστε να επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος.
 • Το τίμημα απόκτησης αγροτεμαχίων που εκχερσώθηκαν και για χρόνια ήταν στη χρήση των αγροτών πρέπει να είναι μικρό για να μπορούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να το καταβάλουν. Να μην παραπέμπει δηλαδή σε φοροεισπρακτική διαδικασία.
 • Για τις αποδείξεις της κατοχής τους, πρέπει να αξιοποιηθούν πέρα από τις ένορκες βεβαιώσεις και όλα τα άλλα έγγραφα της πολιτείας που έχει ο χρήστης στην κατοχή του, όπως το Ε9 και οι δηλώσεις ΟΣΔΕ.
 • Είναι απαραίτητο να ρυθμιστούν τα θέματα εγκατάστασης μικρών υποδομών για την λειτουργία των εκμεταλλεύσεων, όπως είναι τα υπόστεγα και οι  γεωτρήσεις.
 • Είναι επίσης σημαντικό να δοθούν λύσεις για τις χερσαίες εγκαταστάσεις των υδατοκαλλιεργειών, ώστε να διευκολυνθεί αυτή η σημαντική παραγωγική δραστηριότητα για την χώρα μας και να μην αναγκάζονται να κάνουν τέτοιες εγκαταστάσεις κοντά σε παραλίες ή μικρά λιμάνια δημιουργώντας επιβάρυνση και αλλοίωση του τοπίου.
 • Πρέπει να λυθεί με απλοποιημένο τρόπο η αλλαγή της χρήσης των αγροτεμαχίων και όχι να υποβάλλεται ο πολίτης σε γραφειοκρατικές διαδικασίες που κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα.
 • Πρέπει να προβλεφθεί ασφαλής διαδικασία για τα αγροτεμάχια  που προέκυψαν μεταξύ 1975 και 2007 και να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση οι δορυφορικές εικόνες και οι αεροφωτογραφίες που υπάρχουν. Έτσι θα διακρίνουμε τους αγρότες από τους καταπατητές.
 • Είναι κρίσιμο να δώσουμε τη δυνατότητα αξιοποίησης στις ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις. Η λύση αυτή είναι πολύτιμη για την προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας η οποία δέχεται σήμερα όλη την πίεση της οικιστικής και επενδυτικής ανάπτυξης.
 • Είναι κρίσιμο να μπορούμε να αδειοδοτήσουμε σημαντικές εγκαταστάσεις – όπως τα αστεροσκοπεία εντός της δασικής ζώνης – για την προαγωγή της επιστήμης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Τέλος, είναι κρίσιμο να υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις και χρόνος προσαρμογής όλων αυτών των αλλαγών.

Με βάση αυτό το σκεπτικό είμαστε υπέρ της ολοκλήρωσης των διαδικασιών κύρωσης των δασικών χαρτών, θα δηλώσουμε όμως επιφύλαξη επί της αρχής για να μελετήσουμε αναλυτικά το νομοσχέδιο και να ακούσουμε τους φορείς.

Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

 

 
Σταύρος Καλαφάτης: Καθυστερήσεις και χαμηλές αποδόσεις της απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων στην Ελλάδα
News - Απόψεις
Τετάρτη, 05 Απρίλιος 2017 16:31

 Σταύρος Καλαφάτης: Καθυστερήσεις και χαμηλές αποδόσεις της απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων στην Ελλάδα

kalafatis

Τα προβλήματα στην αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και την υποχώρηση της ελληνικής συμμετοχής στα προγράμματα HORIZON 2020 για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, επισήμανε σήμερα από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών της Ν.Δ. Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας ως εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κοινή συνεδρίαση των ειδικών επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Περιφερειών του ελληνικού Κοινοβουλίου, με τη συμμετοχή ως κεντρικής ομιλήτριας της Ευρωπαίας Επιτρόπου, αρμόδιας για την Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε κ. Corina Cretu.

 

Ο κ. Καλαφάτης στάθηκε ιδιαίτερα στα επιχειρησιακά θέματα του ΕΣΠΑ, ζητώντας να εξεταστούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε., τρία ζητήματα:

 

«Το πρώτο αφορά στη λογιστική και όχι αποδοτική διαχείριση των πόρων. Υπάρχει δηλαδή απλή επίτευξη των στόχων σε αριθμητικό επίπεδο που συχνά δεν αντιστοιχεί σε εισροή των πόρων στην πραγματική οικονομία. Στην Ελλάδα η εμπροσθοβαρής ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ δε συνάδει με την ανάγκη εμπροσθοβαρούς εκταμίευσης των πόρων στην πραγματική οικονομία, όταν μάλιστα η ύφεση παραμένει και η αξιολόγηση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής δεν έχει ολοκληρωθεί. Μπορεί να έχουμε πετύχει την αριθμητική απορρόφηση αξιοποιώντας ορισμένες εξελίξεις των κανονισμών, όμως η πραγματική απορρόφηση είναι πολύ κατώτερη.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά στις χαμηλές επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου διαπιστώνω ότι η μέχρι σήμερα εφαρμογή τους δείχνει ότι δεν υπηρετούν έμπρακτα τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης είτε τη δημιουργία επιχειρηματικών σχημάτων και προωθούν περισσότερο μία πρόσκαιρη μείωση της ανεργίας.

Το τρίτο πρόβλημα είναι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι καθυστερήσεις που οδηγούν σε αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων και είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα.»

 

Αναφερόμενος στα προγράμματα HORIZON 2020 για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ο κ. Καλαφάτης ζήτησε την τοποθέτηση της κ. Cretu για την υποχώρηση της ελληνικής συμμετοχής τη διετία 2015-2016, τόσο στο επίπεδο των ελληνικών φορέων που υλοποιούν δράσεις, όσο και στην επιτυχή υλοποίηση των δράσεων αυτών.

 

Τέλος, ο κ. Καλαφάτης κάλεσε την κ. Cretu «να παρουσιάσει τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία και την προοπτική του έργου κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης.

 
Σταύρος Καλαφάτης: Πληθαίνουν τα συμπτώματα Βενεζουελοποίησης της Ελλάδας
News - Απόψεις
Τρίτη, 04 Απρίλιος 2017 09:22

Σταύρος Καλαφάτης: Πληθαίνουν τα συμπτώματα Βενεζουελοποίησης της Ελλάδας

kalafatis-electraβ

«Πληθαίνουν διαρκώς τα συμπτώματα βενεζουελοποίησης της Ελλάδας, που οφείλονται, όχι στα μνημόνια, αλλά σε πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με πρόσχημα τα μνημόνια».

 

Αυτό τόνισε ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, στη διάρκεια σημερινής συνάντησης με δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη.

 Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Καλαφάτης σημείωσε πως «ο τρόπος που χειρίζεται η κυβερνηση τη διαπραγμάτευση για την αξιολόγηση, θυμίζει το αργό βράσιμο του βατράχου με τη φτωχοποίηση της κοινωνίας εξελίσσεται βήμα-βήμα, αφού κάθε τοσο προστίθεται κάτι ακόμα με ρυθμό σχεδόν υπνωτιστικό».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Τα συμπτώματα της ...Βενεζουελοποίησης της Ελλάδας που ίσως οραματίζεται ο σκληρός πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ, οφείλονται σε έναν συνδυασμό ανικανότητας και ιδεοληπτικών εμμονών. Τα συμπτώματα πληθαίνουν και εξαπλώνονται οριζόντια σε όλους τους τομείς. Οι ελλείψεις βασικού υγιειονομικού υλικού σε νοσοκομεία ήταν το πρώτο πασιφανές καμπανάκι. Τώρα έρχονται και οι ελλείψεις σε βασικά φάρμακα και εμβόλια, που θέτουν εκτός εφαρμογής ακόμα και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων. Αν αυτά δεν είναι τριτοκοσμικά συμπτώματα, ποια θα ήταν; Δεν μιλάμε για ελλείψεις παροδικές λόγω κάποιας απεργιακής κινητοποίησης. Μιλάμε για παγιωμένο φαινόμενο λόγω σταδιακής δομικής αποσάθρωσης της δυνατότητας του κράτους να εξασφαλίσει πλαίσιο ομαλότητας σε καθημερινές λειτουργίες της αγοράς, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αυτονόητες. Σ` αυτά τα συμπτώματα, προσθέστε κι εκείνα που μπορεί να μην έχουν τη ίδια διάσταση επειδή δεν έχουν την ίδια εμβέλεια και μαζικότητα οι επιπτώσεις τους, όπως οδικά έργα και υποδομές αθλητισμού υπό εγκατάλειψη, το διαλυμένο πρόγραμμα σχολικής στέγης, η αδυναμία αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων σε πολλά ζητήματα.»

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε πως «Τσίπρας και Μπουτάρης είναι φτιαγμένοι από το ίδιο καλούπι» και εξήγησε: «Έχουν κοινό στοιχείο το λαϊκισμό. Λούμπεν λαϊκισμό ο ένας, ελίτ λαϊκισμό ο άλλος, αμφότεροι με φανταχτερό αμπαλάζ, ενός άδειου πακέτου.»

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει το σχέδιο που παρουσίασε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης για το 2030, ο κ. Σταύρος Καλαφάτης επισήμανε: «Τι 30, τι 40, τι 50… Ο δήμαρχος θέλει να μιλάμε αόριστα για το μέλλον για να μη μιλάμε συγκεκριμένα για το 2017, την αδυναμία του να διαχειριστεί μια χιονόπτωση, τους παράξενους διαγωνισμούς του δήμου και τα έργα που υπόσχεται και δεν υλοποιεί.»

 
Άρθρο του Δ.Παπαδημούλη στην πλατφόρμα ενημέρωσης ευρωπαϊκών θεμάτων EU Observer για την αξιολόγηση, τους στόχους της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τις συμμαχίες στην Ευρώπη
News - Απόψεις
Σάββατο, 01 Απρίλιος 2017 12:07

Άρθρο του Δ.Παπαδημούλη στην πλατφόρμα ενημέρωσης ευρωπαϊκών θεμάτων EU Observer για την αξιολόγηση, τους στόχους της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τις συμμαχίες στην Ευρώπη.

papadhmoulis

 • Δημ. Παπαδημούλης στο EU Observer: «Προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης είναι η έξοδος από την επιτροπεία και η βιώσιμη ανάπτυξη».

 

 • «Η αξιολόγηση πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα με έναν δίκαιο συμβιβασμό από όλες τις πλευρές, με σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και αναγνώριση των σημαντικών βημάτων που έχουν γίνει».

 • Άρθρο του Δημήτρη Παπαδημούλη στην πλατφόρμα ενημέρωσης ευρωπαϊκών θεμάτων EU Observer για την αξιολόγηση, τους στόχους της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τις συμμαχίες στην Ευρώπη.

Άρθρο του Αντιπρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, φιλοξενεί η πλατφόρμα ενημέρωσης ευρωπαϊκών θεμάτων «EU Observer».

Στο άρθρο του ο Έλληνας ευρωβουλευτής επισημαίνει πως η κακοδιαχείριση, η διαφθορά, η γραφειοκρατία, το πελατειακό κράτος που άφησαν ως «παρακαταθήκη» οι πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν τον τόπο επί δεκαετίες, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, σε συνδυασμό με το αναποτελεσματικό μείγμα των πολιτικών λιτότητας που επιβλήθηκαν μέσω των Μνημονίων, οδήγησαν τη χώρα σε μια από τις πιο επώδυνες πολιτικές και οικονομικές κρίσεις στην ιστορία της.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης τονίζει ακόμα ότι «μεταξύ 2010-14, το οικονομικό μείγμα που εφαρμόστηκε, δεν αντιμετώπισε τα αίτια της κρίσης, αντίθετα όξυνε τις κοινωνικές ανισότητες, ισοπέδωσε το κοινωνικό κράτος, απορρύθμισε την αγορά εργασίας, αφήνοντας παράλληλα ανεξέλεγκτη την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή», προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε να “συμμαζέψει” το κράτος, να βγάλει τη χώρα από την επιτροπεία, να επαναφέρει την οικονομία στην κανονικότητα και να κρατήσει την κοινωνία όρθια».

Για τις συμμαχίες που έχει «χτίσει» αυτά τα δύο χρόνια η ελληνική κυβέρνηση στην Ευρώπη, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τονίζει πως «αναγνωρίζονται από ολοένα και μεγαλύτερο ακροατήριο στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», ενώ προσθέτει πως η σύνθετη ευρωπαϊκή κρίση και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και η Ευρωζώνη συνολικά αντανακλώνται πάνω στο ελληνικό ζήτημα και τις διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση άμεσα, μέσα από ένα δίκαιο συμβιβασμό, τονίζοντας πως «η έξοδος από την επιτροπεία δεν σημαίνει επιστροφή στα λάθη του παρελθόντος, αλλά σε πολιτικές που θα ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις ανάγκες και τις συλλογικές διεκδικήσεις της ελληνικής κοινωνίας, με αναπτυξιακές πολιτικές, με την επιστροφή των νέων στην πατρίδα μας και τη συμβολή της νέας γενιάς στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας».

Link δημοσίευσης: http://bit.ly/2nyOixM

Ακολουθεί το άρθρο, μεταφρασμένο στα ελληνικά:

Προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης: Έξοδος από την επιτροπεία και βιώσιμη ανάπτυξη

Από το 2010 η Ελλάδα βιώνει μία από τις πιο επώδυνες οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις στην ιστορία της ως αποτέλεσμα της κακοδιαχείρισης, του πελατειακού κράτους, της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, με ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων που κυβέρνησαν τον τόπο τα τελευταία τριάντα χρόνια, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, οι πολιτικές λιτότητας που επιβλήθηκαν αποδυνάμωσαν ακόμη περισσότερο την ελληνική οικονομία και όξυναν τα δομικά της προβλήματα.

Μεταξύ 2010-14, το οικονομικό μείγμα που εφαρμόστηκε, δεν αντιμετώπισε τα αίτια της κρίσης, αντίθετα όξυνε τις κοινωνικές ανισότητες, ισοπέδωσε το κοινωνικό κράτος, απορρύθμισε την αγορά εργασίας, αφήνοντας παράλληλα ανεξέλεγκτη την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή.

Αντιπαραγωγικές πολιτικές

Η αποδιοργάνωση του παραγωγικού ιστού και οι αντιαναπτυξιακές πολιτικές στραγγάλισαν την αγορά, ενώ η μακροχρόνια ύφεση εκτίναξε την ανεργία και τη φτώχεια. Με δύο λέξεις, η χώρα κατέληξε να αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν αποτυχημένες πολιτικές, με μια ανίκανη πολιτική ηγεσία που έδινε τη συγκατάθεσή της και ώθησε τη χώρα σε ένα διαρκές σπιράλ ύφεσης.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε να «συμμαζέψει» το κράτος, να βγάλει τη χώρα από την επιτροπεία, να επαναφέρει την οικονομία στην κανονικότητα και να κρατήσει την κοινωνία όρθια. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, απαιτεί προσήλωση στο στόχο, διαρκείς διαπραγματεύσεις, τήρηση των δεσμεύσεων και αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις, προστασία των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων.

Κανένα κράτος-μέλος και καμία κυβέρνηση στην ΕΕ και την Ευρωζώνη δεν βρέθηκε ποτέ στο παρελθόν σε αντίστοιχη θέση με την Ελλάδα, γεγονός που αναγνωρίζεται από ολοένα και μεγαλύτερο ακροατήριο στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η ελληνική κυβέρνηση αναπτύσσει όλο αυτό το διάστημα μια φιλο-ευρωπαϊκή ατζέντα με κύριους πυλώνες την ενδυνάμωση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο για την Ευρωζώνη, και την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Και οι τρεις πυλώνες αποτελούν βασικές πολιτικές προτεραιότητες των προοδευτικών δυνάμεων στην ΕΕ, οι οποίες ασκούν πίεση προς τις συντηρητικές δυνάμεις στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο.

Μέσα σε αυτό πλαίσιο, ο διάλογος που αναπτύσσεται για το μέλλον της Ευρώπης, οι προκλήσεις και απειλές για την ΕΕ, αντανακλώνται στην ελληνική περίπτωση.

Προς ένα νέο μοντέλο

Ένα πολύ μεγάλο τμήμα των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Κύπρο και αλλού, έχουν αντιληφθεί ότι χρειάζεται ένα νέο πολιτικό και οικονομικό μοντέλο για να διασώσουμε την ΕΕ από την κίνδυνο διάλυσης.

Η αναγνώριση και το «διάβασμα» των σύνθετων συσχετισμών και πολιτικών ισορροπιών εντός της ΕΕ μας βοηθά όλους να βάλουμε σε τάξη τα κομμάτια που συνθέτουν το «παζλ» του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, και πως όλα τα συγκρουόμενα συμφέροντα αντικατοπτρίζονται στην πορεία της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος.

Βρισκόμαστε έναμισι χρόνο πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η αξιολόγηση πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα με έναν δίκαιο συμβιβασμό από όλες τις πλευρές, με σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και αναγνώριση των σημαντικών βημάτων που έχουν γίνει. Οι προσπάθειες της ελληνικής πλευράς πρέπει να ενταθούν ώστε να πετύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Η έξοδος από την επιτροπεία δεν σημαίνει επιστροφή στα λάθη του παρελθόντος, αλλά σε πολιτικές που θα ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις ανάγκες και τις συλλογικές διεκδικήσεις της ελληνικής κοινωνίας, με αναπτυξιακές πολιτικές, με την επιστροφή των νέων στην πατρίδα μας και τη συμβολή της νέας γενιάς στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

*Ο Δημήτρης Παπαδημούλης είναι Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ  

 
Σταύρος Καλαφάτης: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι κυβέρνηση συντήρησης της κρίσης
News - Απόψεις
Τρίτη, 28 Μάρτιος 2017 16:21

Σταύρος Καλαφάτης: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι κυβέρνηση συντήρησης της κρίσης

resized photo2

«Όταν η άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας περιγράφουν με κάθε ευκαιρία,
την κακή ψυχολογία της αγοράς και την καθίζηση της επιχειρηματικότητας υπό
το βάρος της υπερφορολόγησης, η κυβέρνηση δεν δικαιούται να αναμασά
υποσχέσεις εξόδου από την κρίση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι κυβέρνηση
συντήρησης της κρίσης.»
resized photo3
Αυτό δήλωσε ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονικης και αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών
της Ν.Δ. Σταύρος Καλαφάτης, μετά από συνάντηση που είχε με το Δ.Σ. του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Ο πρόεδρος κ. Μιχάλης Ζορπίδης και τα μέλη της διοίκησης του ΕΕΘ ,
περιέγραψαν με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση της αγοράς, την έλλειψη
ρευστότητας, την κακή ψυχολογία, τα λουκέτα, προβλήματα που επιδεινώνονται
από την υπερφορολόγηση και τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές.

Ο κ. Καλαφάτης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου παραγωγικού μοντέλου
που πρεσβεύει η Ν.Δ. και βασίζεται στη μείωση δαπανών και φορολογίας και
σημείωσε:

«Ένα τέτοιο μοντέλο μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στην αναγκαία τόνωση της
εξωστρέφειας της οικονομίας και να τονωθεί από αυτήν, να ενισχύσει την
ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να εξασφαλίσει σταθερή και
μακρόπνοη στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του υγιούς επιχειρείν. Και
βέβαια, ο ρόλος των επιμελητηρίων ως θεσμικών συμβούλων της Πολιτείας θα
συνδράμει ουσιαστικά στη επιτυχία της προσπάθειας, γιατί κανείς δεν ξέρει
την αγορά καλύτερα από τους ανθρώπους που τη ζουν καθημερινά.»

 
Γιώργος Αρβανιτίδης - Με την Ευρώπη που ονειρεύονται τα παιδιά μας
News - Απόψεις
Δευτέρα, 27 Μάρτιος 2017 16:54

Γιώργος Αρβανιτίδης  - Με την Ευρώπη που ονειρεύονται τα παιδιά μας
Άρθρο στην Εφημερίδα Karfitsa, 25.03.2017


Η συμπλήρωση 60 χρόνων από την Συνθήκη της Ρώμης, μάς δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά για την Ευρώπη που ονειρευόμαστε.

Η δική μου γενιά ονειρεύτηκε και οικοδόμησε μια Ευρώπη στην οποία κεντρικό ρόλο έπαιζε η προσέγγιση και η συνεργασία των λαών. Μια Ευρώπη ενωμένη και δημοκρατική, ως απάντηση στις τραγικές συνέπειες δύο καταστροφικών παγκοσμίων πολέμων, ως απάντηση στις ακραίες μορφές εθνικισμού τις οποίες η ανθρωπότητα πλήρωσε πολύ ακριβά.

Γι’ αυτό, άλλωστε, η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξε ότι το κοινό μας πεπρωμένο ξεπερνά – κατά πολύ – το πεδίο των οικονομικών συναλλαγών. Η πορεία από την Ε.Ο.Κ. του 1957, στην Ε.Ε. του 1993 και την Ο.Ν.Ε. του 2002, έκανε πολλούς από εμάς να πιστέψουμε ότι έχουμε μπει για τα καλά σε μια τροχιά σταθερή, σε μια πορεία χωρίς επιστροφή. Και δυστυχώς εφησυχάσαμε…

Λίγα χρόνια μετά, το όραμα για βαθύτερη ενοποίηση δέχτηκε την πρώτη σοβαρή αμφισβήτηση, όταν Γαλλία και Ολλανδία απέρριψαν το «Ευρωσύνταγμα» με δύο διαδοχικά δημοψηφίσματα. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που καταγράφηκε με πολύ καθαρό τρόπο η απόσταση που χώριζε τους πολίτες από τους σχεδιασμούς των Βρυξελλών.

Η συνέχεια γνωστή. Το «καμπανάκι», δυστυχώς, δεν ακούστηκε με όση προσοχή θα έπρεπε και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση μετρά ήδη την πρώτη μεγάλη απώλεια μετά το Βρετανικό δημοψήφισμα. Στην Ευρώπη της οικονομικής κρίσης και της δημοσιονομικής «ορθοδοξίας», οι συντηρητικοί προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα τα γιατρεύει το χρήμα. Η δημοσιονομική προσαρμογή των «απείθαρχων νότιων» έχει γίνει το «ιερό δισκοπότηρο» για όσους δεν αντιλαμβάνονται τίποτα περισσότερο από ισολογισμούς. Το χρήμα, όμως, είναι εργαλείο για μια ευημερούσα κοινωνία, όχι αυτοσκοπός.

Η μάχη για μια νέα προοδευτική ευρωπαϊκή πορεία, είναι μια μάχη που αξίζει να δοθεί και οι ευρωπαίοι σοσιαλιστές οφείλουμε να είμαστε – και θα είμαστε – στην πρώτη γραμμή. Και ειδικά οι νέοι σοσιαλιστές, η νέα γενιά, που μπορεί να δει τα πράγματα με πιο καθαρή ματιά. Για τους νέους σχεδιάζεται ο κόσμος από εδώ και πέρα, μαζί θα δώσουμε τις απαντήσεις.

Αν θέλουμε ένα νέο αφήγημα που θα στηρίξει την Ενωμένη Ευρώπη για άλλα 60 χρόνια, πρέπει να ακούσουμε με προσοχή τι μας λένε οι απογοητευμένοι πολίτες, πρέπει να βρούμε κοινό βηματισμό με τους νέους ανθρώπους που αισθάνονται ότι αποφασίζουμε για αυτούς, χωρίς αυτούς.

Η προϋπόθεση για να πετύχουμε είναι μία: το όραμά μας να αφορά το σύνολο της κοινωνίας και όχι μια μικρή ή μεγαλύτερη «ελίτ».

 

 
Άρθρο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ευρώπη στην εφημερίδα "Καθημερινή της Κυριακής" Κυριάκος Μητσοτάκης: Γιατί θέλουμε περισσότερη Ευρώπη
News - Απόψεις
Σάββατο, 25 Μάρτιος 2017 13:54

Άρθρο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ευρώπη στην εφημερίδα "Καθημερινή της Κυριακής"

Κυριάκος Μητσοτάκης: Γιατί θέλουμε περισσότερη Ευρώπη

 

-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

 
«Ισχυρή Ευρωζώνη σημαίνει ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και μια πιο δίκαιη κοινωνικά Ευρώπη», τονίζει ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, σε άρθρο του που δημοσιεύεται στην «Καθημερινή της Κυριακής», με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από τη Συνθήκη της Ρώμης.
 
«Χρειαζόμαστε "περισσότερη" Ευρώπη και για την αντιμετώπιση του προσφυγικού – μεταναστατευτικού», υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης και αναφέρει: «Η σημερινή πραγματικότητα  δείχνει ότι η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων είναι ήδη εδώ. Αυτό δεν πρέπει να μας τρομάζει. Ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας ήταν ανέκαθεν στην πρώτη γραμμή. Μπήκαμε στην Ε.Ο.Κ. πριν την Ισπανία και την Πορτογαλία. Μπήκαμε στην Ευρωζώνη. Μπήκαμε στη Ζώνη Σένγκεν. Η Ελλάδα ανήκε, ανήκει και θα ανήκει πάντα στον σκληρό πυρήνα της Ένωσης. Ήταν, δηλαδή, είναι και θα μείνει στην πρώτη ταχύτητα. Αυτή είναι η θέση μας και θα την υπηρετήσουμε με τρόπο αδιαπραγμάτευτο».
 
«Γι' αυτό», συνεχίζει ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, «η χώρα χρειάζεται μια επανεκκίνηση. Μια μεγάλη πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία όσο ποτέ για να είμαστε στην πρώτη γραμμή της νέας Ευρώπης. Αλλά για να εξασφαλισθεί αυτό πρέπει η χώρα να ανακτήσει την αξιοπιστία της. Και να υλοποιήσει ένα τολμηρό πρόγραμμα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων για να αποκτήσει μια ανταγωνιστική οικονομία και μια αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση».
 
Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι: «Σε τρεις, κυριολεκτικά ζωτικούς για τα ελληνικά συμφέροντα τομείς, οικονομία, προσφυγικό, εξωτερική πολιτική και ασφάλεια, η λύση βρίσκεται μόνον στον ευρωπαϊκό δρόμο. Στην όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή και όχι στην περιθωριοποίηση μας από την Ευρώπη». 
 
«Η Ελλάδα», γράφει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, «έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη την Ευρώπη και την, έστω και ανεπαρκή, αλληλεγγύη των εταίρων της. Μόνο μέσα και μαζί με την Ευρώπη, η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει την οικονομική ανέχεια, το προσφυγικό – μεταναστευτικό  πρόβλημα, τις εξωτερικές απειλές και προκλήσεις. Οι βασικοί λόγοι που ώθησαν τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να κατευθύνει την Ελλάδα στην καρδιά της Ευρώπης,  διατηρούν σήμερα την επικαιρότητά τους αναλλοίωτη. Ασφάλεια, ευημερία και Δημοκρατία μπορούν να υπηρετηθούν μόνο εντός της Ευρώπης. Εντός της Ευρωζώνης. Εντός του ευρωπαϊκού πυρήνα».
 
Εξηγώντας τη θέση του, ότι «χρειαζόμαστε "περισσότερη" Ευρώπη», ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει: «Μετά την κρίση, όχι εύκολα, έγιναν βήματα ενίσχυσης της Ευρωζώνης. Χρειάζονται όμως και άλλα. Όπως η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων. Αργότερα πρέπει να αποφασίσουμε τη μετατροπή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, ώστε η Ευρωζώνη να απαλλαγεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επίσης, πρέπει να εξετάσουμε την πρόταση για Ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών και ενιαίο προϋπολογισμό, ώστε να μπορεί η Ευρωζώνη να αντιμετωπίζει υφεσιακές κρίσεις που πλήττουν με τρόπο ασύμμετρο μεμονωμένα κράτη».
 
«Η ανεπαρκής ευρωπαϊκή απάντηση επιβεβαίωσε ότι και στο προσφυγικό - μεταναστευτικό, ο μόνος δρόμος είναι ο ευρωπαϊκός δρόμος. Απόδειξη ότι, επιτέλους, προχωρήσαμε στη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής. Ένα ιστορικό βήμα για το οποίο η Ελλάδα πάντοτε συνηγορούσε ήδη από το 2007. Ήταν άλλωστε πρόταση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο ρόλος της πρέπει να ενισχυθεί», συμπληρώνει ο κ. Μητσοτάκης.
 
«Θα επαναφέρουμε τη χώρα στη φυσική ευρωπαϊκή της κοίτη, στο μεγάλο ποτάμι της Ιστορίας που την οδηγεί στο μέλλον που της ανήκει. Γιατί μπορούμε. Και γιατί το μέλλον δεν περιμένει», καταλήγει στο άρθρο του ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

 

 


Σελίδα 4 από 167
Kεαρ - ΕΓΩ ΚΙ ΕΣΥ // ΝΕΟ SINGLE με VIDEO CLIP!!
Kεαρ - ΕΓΩ ΚΙ ΕΣΥ // ΝΕΟ SINGLE με VIDEO CLIP!!
 «Κέαρ» – ΕΓΩ ΚΑΙ ΕΣΥ Στίχοι / Μουσική: Ιάκωβος Σαμψάκης   Ο Ιάκωβος Σαμψάκης, γνωστός ως ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος ...

ATTICANEWS.GR στο Facebook

Powered by Jasper Roberts - Blog
Διαφήμιση
Διαφήμιση