ATTICANEWS.GR

Member Area
Πλανήτης Γη
Σύμβαση ΕΔΣΝΑ - Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. για τον «καφέ κάδο»
News - Πλανήτης Γη
Τρίτη, 18 Απρίλιος 2017 15:37

Σύμβαση ΕΔΣΝΑ - Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. για τον «καφέ κάδο»

ΕΔΣΝΑ ΟΚΑΑ

Με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ), έτσι ώστε να ενισχυθεί η χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων (ο καφέ κάδος) και παράλληλα να μειωθεί ο όγκος των αποβλήτων που θάβονται στον ΧΥΤΑ Φυλής, υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του ΟΚΑΑ. Η απόφαση αυτή εξυπηρετεί τους στόχους που θέτουν, τόσο ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) όσο και ο Περιφερειακός Σχεδιασμός (ΠΕΣΔΑ), σχετικά με την πρόληψη, τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση, με έμφαση στον καφέ κάδο.

Προβλέπεται έτσι η συλλογή των απορριμμάτων σε τρία ρεύματα (βιοαπόβλητα, λοιπά ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα).

Ειδικότερα, αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η μεταφορά και διαχείριση (επεξεργασία) στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Δυτικής Αττικής, απορριμμάτων που παράγονται και συλλέγονται στους χώρους ευθύνης του ΟΚΑΑ. Η συλλογή των απορριμμάτων θα γίνεται από δύο σημεία εντός της Κεντρικής Λαχαναγοράς, ύστερα από σχετική υπόδειξη του ΟΚΑΑ. Ως χώροι διαχείρισης και τελικής διάθεσης των αποβλήτων νοούνται οι εγκαταστάσεις της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής (ΧΥΤΑ, ΕΜΑ κ.ά). Παρέχεται η δυνατότητα στον ΕΔΣΝΑ να διαχειριστεί τα απόβλητα και σε άλλες εγκαταστάσεις ευθύνης του.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ενός έτους. Το τέλος για τη μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων του ΟΚΑΑ ορίζεται σε τριάντα ευρώ ανά τόνο. Σε περίπτωση που τα υπολείμματα που θα προκύψουν από τη διαχείριση υπερβούν το 40% της συνολικής ποσότητας των αποβλήτων, η χρέωση των υπερβαλλουσών ποσοτήτων ανέρχεται σε εβδομήντα ευρώ ανά τόνο. Οι εκτιμώμενες ποσότητες αποβλήτων ανέρχονται σε 5.000 τόνους ετησίως και συνεπώς ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ.

 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
News - Πλανήτης Γη
Πέμπτη, 13 Απρίλιος 2017 12:39

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

resized prin-meta-ethnikis-amynis

Στην υλοποίηση του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Κτίριο Αρχιτεκτονικής και στο Κτίριο Βιβλιοθήκης», προχώρησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ» για τους ΟΤΑ.

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου αναβαθμίζεται ο ρόλος του Δήμου με τη δημιουργία ενός προτύπου για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των κτιρίων της πόλης, μέσω της δυνατότητας επίδειξης των νέων τεχνολογιών, εφαρμοσμένων πλέον στην πράξη.

resized prin-meta-margariti

Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα δύο κτίρια είναι:

  • Αντικατάσταση παλαιών υαλοπινάκων και κουφωμάτων

  • Τοποθέτηση σκιάστρων όπου απαιτούνταν από την ενεργειακή μελέτη

  • Θερμομόνωση του δώματος και των επιφανειών των εξωτερικών τοίχων

  • Αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά

  • Αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού

  • Τοποθέτηση και λειτουργία συστήματος αυτοματισμού κτιρίων- ΒΜS

 

Το κτίριο της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, προϋπολογισμού 1,2 εκ. €, κατατάσσεται από την κατηγορία Γ’ που ήταν στην κατηγορία Β’, με υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 126,1 kWh/m2 και ετήσιες εκπομπές CO2, 43kg/m2, ενώ το κτίριο Αρχιτεκτονικής του Δήμου κατατάσσεται από την κατηγορία Δ΄ στην Α’, με υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 105,8 kWg/m2 και ετήσιες εκπομπές CO2, 36,1 kg/m2.

resized prin-meta-nikotsara

Από τις παρεμβάσεις, συνολικά εξοικονομούνται ετησίως 785.000 kWh, ενώ έχουν μειωθεί οι εκπομπές CO2 κατά 0,25 kt. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι πριν από την επέμβαση τα δύο κτίρια, ήταν από τα πλέον ενεργοβόρα του Δήμου Θεσσαλονίκης εξαιτίας των προ εικοσαετίας προδιαγραφών τους, αλλά και των εκτεταμένων επιφανειών υαλοστασίων στις όψεις τους. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, αρκεί να υπολογιστεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διαχειριστικής Αρχής, το Κτίριο της Αρχιτεκτονικής είναι το μόνο κτιριακό έργο ενεργειακής αναβάθμισης από όσα χρηματοδοτήθηκαν πανελληνίως, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ», με το οποίο επιτεύχθηκε Ενεργειακή Κλάση Α’.

resized prin-metaΑΓΓΕΛΑΚΗ 3495

«Με το συγκεκριμένο έργο ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εκτός του ότι εξασφαλίζει σημαντικό οικονομικό όφελος, λόγω της δραστικής μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των δύο κτιρίων του, βελτιώνει επιπλέον τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούνται σε αυτά, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ελκυστικούς χώρους για το κοινό» επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος, Θανάσης Παππάς και σημειώνει: «Τα δύο ενεργειακώς αναβαθμισμένα δημοτικά κτίρια, μπορούν να αξιοποιηθούν ως πιλοτικά παραδείγματα αναφοράς, για τη γενίκευση ανάλογων επεμβάσεων στο κτιριακό δυναμικό του Δήμου, για την προώθηση μιας κοινής αντίληψης σε ζητήματα ενεργειακής διαχείρισης με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση. Τελικά, παρά τις καθυστερήσεις, το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει την επιλογή να αξιοποιήσουμε τους διατιθέμενους πόρους και να αναβαθμιστούν δύο σημαντικά κτίρια, που θα προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους δημότες και τους εργαζόμενους. Θα ήταν πολύ εύκολο να λέγαμε δεν μας φτάνει ο χρόνος και να μην γινόταν τίποτα. Τότε κανείς δεν θα αντιδρούσε. Τα συμπεράσματα στους πολίτες που μας παρακολουθούν και μας ελέγχουν».

Να σημειωθεί, τέλος, ότι παράλληλα με τις παραπάνω παρεμβάσεις, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε στην τοποθέτηση 100 ειδικών πινακίδων αναγραφής βαδίσματος, κόστους 36.734,79€, σε αναγνωρίσιμα σημεία της πόλης, που καθοδηγούν σε σημαίνουσες τοποθεσίες και μνημεία της Θεσσαλονίκης. Στις πινακίδες αναγράφονται στοιχεία, όπως η απόσταση και ο χρόνος βαδίσματος της κάθε διαδρομής και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα στοιχεία. 

 
Συνάντηση για το ζήτημα εγκατάστασης αιολικών πάρκων. Σύσκεψη του Συντονιστικού οργάνου των τεσσάρων νησιών Άνδρου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Τήνου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιο Σταθάκη.
News - Πλανήτης Γη
Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2017 17:23

Συνάντηση για το ζήτημα εγκατάστασης αιολικών πάρκων.

Σύσκεψη του Συντονιστικού οργάνου των τεσσάρων νησιών Άνδρου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Τήνου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιο Σταθάκη.

resized 17887650 1949666791929703 1221233917 o

Πραγματοποιήθηκε εχθές Τρίτη 11/04/2017 σύσκεψη του Συντονιστικού οργάνου των τεσσάρων νησιών Άνδρου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Τήνου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιο Σταθάκη.

Οι Δήμαρχοι των νησιών Άνδρου κ. Σουσούδης, Πάρου κ. Κωβαίος, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Μαργαρίτης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου κ. Σιώτος και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και Έπαρχος Πάρου – Αντιπάρου κ. Μπιζάς ενημέρωσαν διεξοδικά τον αρμόδιο υπουργό για την ομόφωνη θέση τους και τα επιχειρήματα τους προς την κατεύθυνση ακύρωσης της εγκατάστασης των βιομηχανικών αιολικών πάρκων στα νησιά μας . Απαντώντας ο Υπουργός έδειξε ότι κατανοεί το πρόβλημα που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι των νησιών αλλά απέφυγε να δώσει απαντήσεις στα αιτήματα του Συντονιστικού, αναμένοντας την απόφαση του ΣτΕ. Επίσης τόνισε πως αν και το υπουργείο προσανατολίζεται να αλλάξει το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ στα νησιά που είναι τουριστικοί προορισμοί, το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δεν μπορεί να αλλάξει άμεσα.

resized 17901769 1949666788596370 1153460486 o

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση οι φορείς των νησιών ευχαρίστησαν τον υπουργό για την πραγματοποίηση αυτής της συζήτησης και δήλωσαν ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι οριστικής ακύρωσης της απόφασης εγκατάστασης των ανεμογεννητριών βιομηχανικού τύπου στα νησιά των Κυκλάδων Άνδρο, Νάξο και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Τήνου, εκφράζοντας έτσι και το αίσθημα των τοπικών κοινωνιών.

Στη συνάντηση παρόντες ήταν οι τρεις βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, ενώ Γιάννης Βρούτσης δεν παρέστη, καθώς δεν προσκλήθηκε από το γραφείο του Υπουργού. Επίσης, παραβρέθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα για τις Ανεμογεννήτριες κ. Ροκονίδας και κ. Μαρινόπουλος, εκπρόσωποι της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και εκπρόσωποι συλλογικών φορέων των τεσσάρων νησιών.

resized 17902005 1949666808596368 284306388 o

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ «LET’ S DO IT GREECE 2017». Καθαρίζουμε τις μουντζούρες από τα graffiti στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης
News - Πλανήτης Γη
Τρίτη, 11 Απρίλιος 2017 16:20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ «LETS DO IT GREECE 2017». Καθαρίζουμε τις μουντζούρες από τα graffiti στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

resized 20170409 172035

Η συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στην πρωτοβουλία του Lets do it Greece 2017, «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις», ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Κυριακή 9 Απριλίου 2017, με τη δράση καθαρισμού των γκράφιτι, στην περιοχή της Νέας Παραλίας, στο ύψος του αγάλματος του Κ. Καραμανλή.

Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μελών του Δικτύου Εθελοντών του Δήμου Θεσσαλονίκης και υπαλλήλων του Δήμου, με τη χρήση του συστήματος αποκατάστασης επιφανειών, που δώρισε στον Δήμο η Alpha Bank.

resized 20170409 172307

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 2 Απριλίου 2017, στη διάρκεια του 12ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος», υπάλληλοι και μέλη του δικτύου εθελοντών του Δήμου Θεσσαλονίκης συγκέντρωσαν σημαντικές ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, στην πρώτη κατά σειρά δράση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Lets do it Greece.

Η Διεθνής Εθελοντική Καμπάνια Lets do it ξεκίνησε το 2008 από την Εσθονία και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο, μεταφέροντας το μήνυμα της κοινής συμμετοχής στην προστασία του περιβάλλοντος για ένα καλύτερο μέλλον.

resized 20170409 175940

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στις δράσεις της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας από το 2012, κινητοποιώντας πολίτες, φορείς και τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο μεγάλων επιχειρήσεων καθαρισμού, μεταξύ άλλων, στο Ρέμα Κωνσταντινίδη, στους Ελαιώνες Πυλαίας, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην Παλιά Παραλία καθώς και στον άξονα Ροτόντα – Καμάρα – Πλατεία Ναυαρίνου. 

 

resized 20170409 182452

 

resized 20170409 182659

resized 20170409 183635

resized graffiti n paralia-01resized graffiti n paralia-02resized graffiti n paralia-03resized graffiti n paralia-04

 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΠΕΘ ΣΤΗ ΣΙΝΔΟ
News - Πλανήτης Γη
Παρασκευή, 07 Απρίλιος 2017 17:56

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΠΕΘ ΣΤΗ ΣΙΝΔΟ

perkentrmakedonias1

Την πορεία των εργασιών στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο, εν όψει της λήξης της εφάπαξ εξάμηνης προθεσμίας που έχει δοθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ολοκλήρωση των τεχνικών έργων, επιθεώρησε σήμερα το πρωί ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας.

Συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Γιουτίκας επισκέφτηκε τις νέες δεξαμενές, τη μονάδα χλωρίωσης και τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις της Μονάδας, ενώ υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας προχώρησαν σε δειγματοληψίες επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Ο Γενικός Διευθυντής Π. Νάστος της ΕΥΑΘ ΑΕ, που είναι η διαχειρίστρια της ΜΚΑ και ο επικεφαλής λειτουργίας Μ. Τσουρδαλάκης της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕΘ, που είναι η ιδιοκτήτρια της Μονάδας, ενημέρωσαν τον Αντιπεριφερειάρχη ότι οι εργασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και ότι η Μονάδα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία αμέσως μετά το Πάσχα.

Ο κ. Γιουτίκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτή την εξέλιξη, αλλά τόνισε τόσο κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που ακολούθησε με τους εκπροσώπους της ΜΚΑ, όσο και σε δηλώσεις του, ότι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της ΒΙΠΕΘ θα λάβουν άδεια λειτουργίας, εφόσον τα προϊόντα της επεξεργασίας που διοχετεύονται στον ευαίσθητο αποδέκτη του Θερμαϊκού Κόλπου, πληρούν όλα τα διεθνή στάνταρντ και τα επιστημονικώς παραδεκτά όρια.

«Παρακολουθούμε από κοντά την πορεία υλοποίησης των απαραίτητων εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν έτσι ώστε η ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ να μπορεί να λειτουργήσει με τρόπο που δεν προκαλεί επιβάρυνση στο περιβάλλον. Οι δύο αρμόδιοι φορείς μας έπεισαν ότι υπάρχει διάθεση και η δέουσα χρηματοδοτική ροή για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κι εγώ προσωπικά έχουμε επισκεφτεί πολλές φορές τη ΜΚΑ, παρακολουθώντας την πρόοδο των εργασιών και επανήλθαμε εκ νέου σήμερα, καθώς τις επόμενες μέρες λήγει η αναστολή. Όντως είδαμε ότι υπάρχει πρόοδος και είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε ευχαριστημένοι όταν δούμε ότι τα αποτελέσματα των αναλύσεων των υγρών επεξεργασμένων αποβλήτων είναι τα σωστά και δεν υπερβαίνουν τα όρια. Μας διαβεβαίωσαν ότι κατά τη διάρκεια της Μ. Εβδομάδας θα γίνει η πλήρωση των νέων δεξαμενών. Οπότε οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα κάνουν νέες δειγματοληψίες μετά το Πάσχα. Θέσαμε συγκεκριμένα ζητήματα στους εκπροσώπους της ΕΥΑΘ και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕΘ, προκειμένου για την έκδοση άδειας λειτουργίας σε ένα τόσο σημαντικό έργο και επισημάναμε ότι τα επεξεργασμένα απόβλητα οφείλουν να συμβαδίζουν με την κείμενη νομοθεσία. Σε αυτό ήμασταν απολύτως ξεκάθαροι», δήλωσε ο κ. Γιουτίκας.

Η απόφαση για την παύση λειτουργίας της ΜΚΑ στη ΒΙΠΕΘ ελήφθη στις 31 Μαΐου 2016. Το επόμενο διάστημα θα κινηθούν, για πρώτη φορά από τη λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων το 2004, οι διαδικασίες για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της. Κατά αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί με απόλυτο τρόπο ότι τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της ΒΙΠΕΘ που μέσω στραγγιστικής τάφρου καταλήγουν καθημερινά στον Θερμαϊκό Κόλπο, θα είναι απαλλαγμένα από επικίνδυνα μικροβιακά και οργανικά φορτία.

 


Σελίδα 5 από 471
Συναυλία της Γυναικείας Χορωδίας «Women’s Chamber Choir» του Πανεπιστημίου Moody των Η.Π.Α., στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις».
Συναυλία της Γυναικείας Χορωδίας «Women’s Chamber Choir»  του Πανεπιστημίου Moody των Η.Π.Α.,  στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις».
Συναυλία της Γυναικείας Χορωδίας «Women’s Chamber Choir» του Πανεπιστημίου Moody των Η.Π.Α., στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου ...

Το καυτό φιλί της Μόνικα Μπελούτσι
Το καυτό φιλί της Μόνικα Μπελούτσι
Το καυτό φιλί της Μόνικα Μπελούτσι Η όμορφη ηθοποιός επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τον τίτλο «σύμβολο του σεξ» με το ...

ATTICANEWS.GR στο Facebook

Powered by Jasper Roberts - Blog
Διαφήμιση
Διαφήμιση