ATTICANEWS.GR

Member Area
Πλανήτης Γη
Με 82,15 εκατ. ευρώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας δίνει λύση στο πρόβλημα της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων σε οικισμούς άνω των 2000 κατοίκων. Κώστας Αγοραστός: «Προστατεύουμε το περιβάλλον, γλιτώνουμε την χώρα από πρόστιμα».
News - Πλανήτης Γη
Δευτέρα, 22 Μάιος 2017 18:19

Με 82,15 εκατ. ευρώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας δίνει λύση στο πρόβλημα της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων σε οικισμούς άνω των 2000 κατοίκων.

Κώστας Αγοραστός: «Προστατεύουμε το περιβάλλον, γλιτώνουμε την χώρα από πρόστιμα».

agorastos-new 1

 

Με συνολικό προϋπολογισμό 82,15 εκατ. ευρώ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνουν λύση στο πρόβλημα της επεξεργασίας και διαχείρισης των αστικών λυμάτων για τους οικισμούς άνω των 2000 κατοίκων. Με τον τρόπο αυτό επιλύεται ένα σοβαρό πρόβλημα προστασίας του περιβάλλοντος και αποφεύγει η Θεσσαλία και η Δήμοι της, από την επιβολή προστίμων για τη μη συμμόρφωση στην κείμενη νομοθεσία. Σε δηλώσεις του για το ζήτημα αυτό ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε τα εξής:

 

«Το περιβάλλον είναι το κοινό μας σπίτι και η προστασία του είναι υπόθεση όλων μας. Ως αιρετή Περιφέρεια με αποφασιστικότητα δίνουμε καθημερινή μάχη με έμφαση στο στόχο μας για καλύτερο και ποιοτικότερο περιβάλλον. Τα έργα της επεξεργασίας λυμάτων, που άλλα υλοποιούνται και άλλα πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω του ΕΣΠΑ, σηματοδοτούν την επίλυση μιας σειράς σημαντικών προβλημάτων. Η υλοποίηση των έργων αυτών αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τους Δήμους, αφ’ ενός γιατί για οικισμούς άνω των 2000 κατοίκων επιβάλλεται η ύπαρξη και λειτουργία δικτύων ακαθάρτων και αφ’ ετέρου για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Σε συνεργασία με τον Υπουργό κ. Φάμελο και τη Διαχειριστική Αρχή σχεδιάσαμε τη στρατηγική μας πάνω στο ζήτημα των αστικών λυμάτων και δίνουμε την ευκαιρία σε όλους τους οικισμούς άνω των 2000 κατοίκων να αποκτήσουν τις απαιτούμενες υποδομές. Παράλληλα με τον τρόπο αυτό η Θεσσαλία και η χώρα αποφεύγουν το ενδεχόμενο επιβολής προστίμων. Καλούμε όλους τους Δήμους και τις Δ.Ε.Υ.Α. να «τρέξουν» τις διαδικασίες, ώστε έγκαιρα να υλοποιηθούν τα απαιτούμενα έργα, αποφέροντας θετικό πρόσημο στον τομέα διαχείρισης αστικών λυμάτων στη Θεσσαλία».

 

Ο περιφερειάρχης επεσήμανε παράλληλα ότι η πρόσκληση που «τρέχει» αυτή τη στιγμή από την Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, είναι προϋπολογισμού 33,6 εκατ. ευρώ και αφορά στους οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, ενώ άλλα 9,7 εκατ. ευρώ έργα, βρίσκονται σε εξέλιξη από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Απ’ το Τομεακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ χρηματοδοτούνται άλλα 38,1 εκατ. ευρώ, σύνολο δηλαδή 82,15 εκατ. ευρώ.

 

Ο κ. Αγοραστός σημείωσε ακόμη ότι για τους οικισμούς που δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στην τρέχουσα Πρόσκληση, προβλέπεται να εκδοθεί επόμενη Πρόσκληση στο πλαίσιο διαχείρισης των πόρων της «εκχώρησης» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από τις «εκπτώσεις» που θα προκύψουν στους διαγωνισμούς ανάδειξης αναδόχων στα ενταγμένα έργα και αφού βέβαια προωθηθούν σε αποδεκτό επίπεδο ωριμότητας.

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-03-1997), προβλέπει την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, με συγκεκριμένες ημερομηνίες εφαρμογής ανά κατηγορία μεγέθους οικισμού, πέραν των οποίων ενεργοποιείται διαδικασία επιβολής προστίμων για περιβαλλοντικές παραβάσεις. Ήδη στη χώρα μας καταγράφονται καθυστερήσεις στην εφαρμογή της Οδηγίας, για οικισμούς έως και Γ΄ προτεραιότητας – δηλαδή έως 2.000 ισοδύναμο πληθυσμό - που επιτακτικά πλέον και με χρηματοδότηση κυρίως από το ΕΣΠΑ 2014-2020 πρέπει να αρθούν.

 

Η αποτύπωση του μεγέθους των οικισμών της χώρας και της κατάστασής τους ως προς την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, γίνεται από τον αρμόδιο φορέα που είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η οποία αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τον ισχύοντα σήμερα Πίνακα στοιχείων, σε επίπεδο Θεσσαλίας καταγράφονται 35 οικισμοί έως και Γ΄ προτεραιότητα. Αυτοί κατανέμονται ως εξής :

 

α) 4 οικισμοί Β΄ προτεραιότητας ( Βόλος, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα), που έχουν ολοκληρώσει και λειτουργούν τα απαιτούμενα έργα επεξεργασίας αστικών λυμάτων,

 

β) 31 οικισμοί Γ΄ προτεραιότητας (με ισοδύναμο πληθυσμό από 2.000 έως 15.000 κατοίκους), με την κατάσταση των έργων που απαιτούνται για συμμόρφωση με την Οδηγία, να ποικίλλει : οικισμοί με πλήρως υλοποιημένα έργα, έως οικισμοί με μηδενική υλοποίηση έργων.

 

ΣΤΟΧΟΙ

 

Στόχος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Π.ΕΝ. και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης - αρμόδιο για το ΕΣΠΑ 2014-2020 και το Τομεακό Πρόγραμμα «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.», είναι να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν για να ολοκληρωθούν όλα τα έργα στους οικισμούς που εκκρεμούν, ώστε και περιβαλλοντικά να υπάρχει συμμόρφωση και αποτροπή κινδύνων, αλλά και να μην οδηγηθούμε σε επιβολή προστίμων.

 

Στο πλαίσιο αυτό και με συνεργασία που ξεκίνησε από το 2014, για τα απαιτούμενα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν με τη λήξη του ΕΣΠΑ 2007-2013, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από το Τομεακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Ένα μέρος των έργων εντάχθηκε σε διαχείριση από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενώ άλλο μέρος εντάχθηκε σε διαχείριση της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο της «εκχώρησης» πόρων που εγκρίθηκε ύψους 43,3 εκατ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για έργα «Λυμάτων».

 

Στην άμεση διαχείριση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και μέσω σχετικών Προσκλήσεων, χρηματοδοτούνται οι Β΄ φάσεις των έργων «phasing» (τμηματοποιημένα) από το ΕΣΠΑ 2007-2013, στους οικισμούς : Μουζάκι – Μαυρομάτι (1,1 εκατ. ευρώ), Αμπελώνας (8 εκατ. ευρώ), Σούρπη (προς ένταξη), Αγριά – Άνω Βόλος (17 εκατ. ευρώ -συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της ΕΕΛ Βόλου για παραλαβή λυμάτων οικισμών Γ΄προτ.).

 

Στη διαχείριση της Περιφέρειας Θεσσαλίας εντάσσονται έργα σε υπόλοιπους οικισμούς που εκκρεμούν και στο πλαίσιο των πόρων της «εκχώρησης». Αναλυτικά, ήδη με Πρόσκληση που εκδόθηκε από την ΕΥΔ Περιφέρειας Θεσσαλίας τον 12ο/2016, εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται έργα επιλέξιμης δαπάνης 9,7 εκατ. ευρώ, που αφορούν στους οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας :

 

- Αγιόκαμπος, Κάτω Σωτηρίτσα, Βελίκα και ολοκλήρωση δικτύων Αγιάς: 1 έργο προϋπολογισμού 6,1 εκατ. ευρώ συνολική Δημόσια Δαπάνη. Είναι η Β΄φάση πράξης «phasing» (τμηματοποιημένη) από το ΕΣΠΑ 2007-2013, με Κύριο τη ΔΕΥΑ Αγιάς και Φορέα Υλοποίησης την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

- Παλαμάς : 1 έργο προϋπολογισμού 2,4 εκατ. ευρώ συνολική Δημόσια Δαπάνη. Είναι η Β΄φάση πράξης «phasing» (τμηματοποιημένη) από το ΕΣΠΑ 2007-2013, με Κύριο τη ΔΕΥΑ Παλαμά και Φορέα Υλοποίησης το Δήμο Παλαμά.

 

- Γιάννουλη και Φαλάνη : 1 έργο προϋπολογισμού 3,6 εκατ. ευρώ συνολική Δημόσια Δαπάνη. Είναι η Β΄φάση πράξης «phasing» (τμηματοποιημένη) από το ΕΣΠΑ 2007-2013, με Κύριο και Φορέα Υλοποίησης τη ΔΕΥΑ Λάρισας.

 

Η τρέχουσα Πρόσκληση της ΕΥΔ Περιφέρειας, προϋπολογισμού 33,6 εκατ. ευρώ και «συγκριτικής αξιολόγησης», αφορά στους οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας : Κρανιά και Τσαριτσάνη (αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Ελασσόνας), Νίκαια (αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Κιλελέρ), Ν. Αγχιάλος (αρμοδιότητας ΔΕΥΑΜΒ), Συκούριο (αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Τεμπών), Πατητήρι (αρμοδιότητας Δήμου Αλοννήσου) και Ζαγορά (αρμοδιότητας Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου).

 

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια ένταξης έργων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης αυτής, καθορίστηκαν με Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

 

Παράλληλα, με πόρους του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, στο οποίο δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων επεξεργασίας λυμάτων σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας και άνω, αλλά σε μικρότερους και με στόχο τη διασφάλιση απαιτήσεων Κανονισμών και δημόσιας υγείας, εντάχθηκαν και υλοποιούνται έργα συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 8,5 εκατ. ευρώ που αφορούν στους οικισμούς: Στόμιο, Αμαλιάπολη, Μάνδρα – Κουτσόχερο και Πυργετός – Κρανιά.

 
Ζωντάνεψε το δάσος από μικρούς και μεγάλους ποδηλάτες… ● Επιτυχημένος ο 3ος Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας που διοργάνωσε ο δήμος Νεάπολης-Συκεών σε συνεργασία με τον Π.Ο. «Βέλος» στο Σέιχ-Σου
News - Πλανήτης Γη
Δευτέρα, 22 Μάιος 2017 16:57

Ζωντάνεψε το δάσος από μικρούς και μεγάλους ποδηλάτες…

● Επιτυχημένος ο 3ος Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας που διοργάνωσε ο δήμος Νεάπολης-Συκεών σε συνεργασία με τον Π.Ο. «Βέλος» στο Σέιχ-Σου.

resized podilasia 21.5.2017-4

Την τιμητική του είχε το ποδήλατο χθες, Κυριακή 21 Μαΐου, καθώς όσοι βρέθηκαν στο Σέιχ-Σου για να συμμετάσχουν σε μια από τις κατηγορίες του 3ου Αγώνα Ορεινής Ποδηλασίας, που διοργάνωσε ο δήμος Νεάπολης-Συκεών και η Κ.Ε.Υ.Ν.Σ. μαζί με τον Ποδηλατικό Όμιλο «Βέλος», το χάρηκαν με το παραπάνω, δίνοντας ζωή στο δάσος, αλλά παίρνοντας ζωντάνια και οι ίδιοι οι αθλούμενοι σε ένα πανέμορφο περιβάλλον.

resized podilasia 21.5.2017-6

Η διοργάνωση στο σύνολό της στέφθηκε με επιτυχία, κάτι που ομολόγησαν στελέχη και αθλητές της ποδηλασίας, όπως επίσης και φίλοι του ποδηλάτου. «Παρών» και ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης ο οποίος έδωσε το σύνθημα της εκκίνησης, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα για την ανάπτυξη της ποδηλασίας. «Η συμμετοχή και το χαμόγελο των μικρών αθλητών, αλλά και των συμπολιτών μας που αγαπούν το ποδήλατο, αποτελεί τη δύναμη που μας ωθεί για τη διάδοση και αυτού του λαϊκού αθλήματος και του ποδηλάτου για την ενεργοποίηση και την άθληση όλων. Είναι, επίσης, μια επιπλέον αφορμή για να αποκτήσει ζωντάνια το περιαστικό δάσος του Σέιχ-Σου, όπως το βλέπουμε σήμερα, να γνωρίσουμε τις ομορφιές του και να γίνουμε ενεργοί φύλακές του», πρόσθεσε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του.

resized podilasia 21.5.2017-9

Παρόντες και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Δημήτριος Ζιγκερίδης, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Μιχάλης Βουλγαρίδης, η Τοπική Σύμβουλος Πεύκων Ειρήνη-Μαρία Παπαδάκη, ο αντιπρόεδρος της ΕΟΠ Κωνσταντίνος Τσορτουκτσίδης, ο πρώην Πρόεδρος της ΕΠΣΜΑΘ και Ολυμπιονίκης του αθλήματος, Κλεάνθης Μπάργκας, κηρύσσοντας την έναρξη των αγώνων και απονέμοντας τα έπαθλα στους νικητές.

resized podilasia 21.5.2017-10

Οικογενειακή υπόθεση…

Βεβαίως, δεν ήταν οι μόνοι καθώς εκτός από τους εμπλεκόμενους στους αγώνες πολλοί ήταν αυτοί που δεν έχασαν την ευκαιρία να βρεθούν στην περιοχή «Πηγή μπάρμπα-Γιώργη», όπου είχε χαραχθεί η διαδρομή των 1.500 μέτρων. Στο πλευρό όλων και οι εθελοντές της ΕΔΟΜΑΚ που με την παρουσία της κάλυψε την ασφάλεια της διοργάνωσης.

resized podilasia 21.5.2017-14

Στα της διοργάνωσης, ο διασυλλογικός αγώνας ορεινής ποδηλασίας πρόσφερε μια καλοστημένη διαδρομή, κατάλληλη για αγώνες για όλη την οικογένεια. Αυτό φάνηκε άλλωστε από τις συμμετοχές στην κατηγορία του Family Race, που από τη μία έβαλαν τα δυνατά τους χαρίζοντας όμορφες στιγμές ανταγωνισμού και από την άλλη απόλαυσαν κι οι ίδιοι την οικογενειακή τους συμμετοχή και το όμορφο τοπίο.

resized podilasia 21.5.2017-16

Πάνω από 25 ζευγάρια, μέλη οικογένειας, (γονιός-παιδί, αδέλφια) πήραν μέρος στη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ στις διαγωνιστικές κατηγορίες συμμετείχαν πάνω από εκατόν τριάντα αθλητές, από 8-12 ετών, από 13 σωματεία της Βόρειας Ελλάδας.

Η γενικότερη εντύπωση που έμεινε σε όσους παραβρέθηκαν στον 3ο αγώνα «BOTTECCHIA BIKE & FAMILY», που ήταν σημαντικά περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι, ήταν ενθουσιώδης. Ασφαλώς, το συνολικό αποτέλεσμα επιβράβευσε τις προσπάθειες και των διοργανωτών, εκτός των διαγωνιζομένων, που πήραν την απαραίτητη ενέργεια για να συνεχίσουν και να διευρύνουν αυτή τη διοργάνωση που συνδυάζει δραστηριότητες ωφέλιμες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Χαρακτηριστικές ήταν οι εικόνες οικογενειών και νέων που «απλώθηκαν» στο δάσος συνδυάζοντας τον αγώνα με πικνίκ και παιχνίδι.

resized podilasia 21.5.2017-17

Διακρίσεις

Και σ’ αυτόν τον αγώνα νικητές υπήρξαν όλοι οι συμμετέχοντες, με τους πρώτους να ανεβαίνουν στα βάθρα της απονομής των επάθλων, παραλαμβάνοντας, εκτός από τα κύπελλα και τα μετάλλια, και τα ειδικά βραβεία που εξασφάλισε ο δήμος Νεάπολης-Συκεών με την υποστήριξη χορηγών.

resized podilasia 21.5.2017-13

Ιδιαίτερα χειροκροτήθηκαν οι νικητές του οικογενειακού αγώνα (FAMILY TEAM RELAY), που ήταν μια ιδιότυπη ποδηλατική σκυταλοδρομία, όπως επίσης και οι ελεύθεροι ποδηλάτες που συμμετείχαν στον ανοικτό Λαϊκό Δρόμο. Οι βραβευθείσες εξάδες στις δυο αυτές κατηγορίες είναι οι εξής:

resized podilasia 21.5.2017-19

FAMILY TEAM RELAY: 1. Νικήτας Καλλίτσης-Γεώργιος Καλλίτσης, 2. Παναγιώτης Κάσπαρης-Παναγιώτα Κάσπαρη, 3. Παντελής Ευθυμίου-Θεόδωρος Χατζηγιαννίδης, 4. Γεώργιος Μιχάλης-Χρήστος Μιχάλης, 5. Άκης Ζησόπουλος-Γεώργιος Ζησόπουλος, 6. Ιωάννης Ερελίδης-Ηλίας Ερελίδης.

►ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: 1.Αλέξιος Σκευαράκης, 2. Αλέξανδρος Αθανασιάδης, 3. Αναστάσιος Κεσόγλου, 4. Διονύσιος Νάκε, 5. Γιώργος Γλαβίνας, 6. Γεώργιος Τσιγγενόπουλος

resized podilasia 21.5.2017-27

Στους τρεις πρώτους νικητές του Τeam Relay και τους δύο πρώτους του Λαϊκού Αγώνα προσφέρθηκαν δωρεάν διήμερα διαμονής σε πολυτελή ξενοδοχεία σε Χαλκιδική (Cronwell Hotels), Λίμνη Κερκίνη ( Hotel Ερωδιός) και Πορρόια (hotel Epavlis), ενώ σε όλους τους συμμετέχοντες προσφέρθηκαν χυμοί και υπέροχα γλυκίσματα από την εταιρία «Φάρμα Κουκάκη».

resized podilasia 21.5.2017-34

 

resized podilasia 21.5.2017-41resized podilasia 21.5.2017-43resized podilasia 21.5.2017-44resized podilasia 21.5.2017-45resized podilasia 21.5.2017-46resized podilasia 21.5.2017-47resized podilasia 21.5.2017-48

resized podilasia 21.5.2017-1resized podilasia 21.5.2017-3

 

 

 

 

 
Τρεις Γαλάζιες Σημαίες στον Δήμο Ηγουμενίτσας
News - Πλανήτης Γη
Τετάρτη, 17 Μάιος 2017 17:44

Τρεις Γαλάζιες Σημαίες στον Δήμο Ηγουμενίτσας.

resized Drepano4

Με 3 Γαλάζιες Σημαίες για το 2017 βραβεύτηκε ο Δήμος Ηγουμενίτσας, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017, στο Glyfada Golf Gardens, στην Αθήνα, με παρουσία πολλών εκπροσώπων της πολιτείας και του τουρισμού.

Η «Γαλάζια Σημαία», διεθνές σύμβολο ποιότητας σε περισσότερες από 50 χώρες, απονέμεται σε οργανωμένες ακτές, που πληρούν αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές. Η εφαρμογή των κριτηρίων βράβευσης διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με βιώσιμες πρακτικές και απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον.

resized Karavostasi aerial1

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος, μετά την ανακοίνωση των βραβευμένων ακτών προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Ο Δήμος Ηγουμενίτσας βραβεύθηκε για το 2017 με 3 γαλάζιες σημαίες για τις ακτές Δρέπανο, Μέγα Άμμος και Καραβοστάσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ακτή Καραβοστάσι βραβεύεται με γαλάζια σημαία για πρώτη φορά, κάτι που οφείλεται σε συντονισμένες ενέργειες του Δήμου μας.

Η βράβευση έγινε μετά από αυστηρό έλεγχο των κριτηρίων που αφορούν σε καθαριότητα θάλασσας και ακτής, οργάνωση ακτής, ασφάλεια επισκεπτών, προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

resized mega ammos

Αξιοποιώντας θεσμούς, όπως η Γαλάζια σημαία, που φέτος κλείνει 30 χρόνια και εφαρμόζοντας βιώσιμες περιβαλλοντικές πρακτικές στοχεύουμε στην προσέλκυση τουριστών, που αναζητούν την ποιότητα στους προορισμούς που επισκέπτονται.

Καλούμε τέλος τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις ακτές, τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες, να προστατεύσουν και να περιφρουρήσουν την καθαριότητα των ακτών μας».

 
International Space Apps Challenge, Η Κύπρος οδεύει ξανά για πρωτιά στην NASA και ζητεί στήριξη του κόσμου.
News - Πλανήτης Γη
Τετάρτη, 17 Μάιος 2017 17:20

International Space Apps Challenge,

Η Κύπρος οδεύει ξανά για πρωτιά στην NASA και ζητεί στήριξη του κόσμου.
14900558 1131685413573762 5073876875633046280 n

Η Κύπρος οδεύει προς μια ακόμη επιτυχία στη ΝΑΣΑ και ζητεί τη στήριξη του κόσμου.

Συγκεκριμένα,  η κυπριακή ομάδα NestFold βρίσκεται μέχρι στιγμής στη δεύτερη θέση στο διεθνές στάδιο του διαγωνισμού International Space Apps Challenge στην NASA, στην κατηγορία της «Λαϊκής Ψηφοφορίας».

Αν η Nestfold καταφέρει και διατηρηθεί μεταξύ των πέντε πρώτων μέχρι τις 22 Μαΐου, τότε πάει και στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού που αρχίζει στις 22 Μαΐου, και κρατάει μια βδομάδα.
 
Πρόκειται για μια από τις τέσσερις κυπριακές ομάδες που αναδείχθηκαν στην Κύπρο, στις 30 Απριλίου, στον Διαγωνισμό Διαστημικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της NASA, που διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Εξερεύνησης Διαστήματος (CSEO) στην Λεμεσό.
  
Οπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του CSEO Γιώργος Δανός, «οι τρεις νικήτριες ομάδες μας, υποβλήθηκαν στη NASA και ανταγωνίζονται διεθνώς. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω ότι μετά από τις παγκόσμιες επιτυχίες της Κύπρου που είχαμε στην NASA το 2013 με την ομάδα MarsSense, και το 2015 με την ομάδα ArachnoBeeA, φαίνεται πως κατευθυνόμαστε προς μια 3η κυπριακή επιτυχία. Με την βοήθεια σας, δηλαδή την ψήφο του κοινού, μπορούμε να πετύχουμε άλλη μια κυπριακή νίκη»
 
"Άρα η Nestfold χρειάζεται την ψήφο σας - μπορείτε να την ψηφίζετε μια φορά κάθε ημέρα - μέχρι τις 22 Μαΐου" είπε στο ΚΥΠΕ ο κ. Δανός.

Πώς να ψηφίσετε
------------------
 
Η καμπάνια  για την ψηφοφορία βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο.
https://www.facebook.com/CyprusSpaceExplorationOrganisation/posts/1324141300994838
 
Οσοι επιθυμούν να στηρίξουν την κυπριακή ομάδα μπορούν να ακολουθήσουν εναλλακτικά και τα ακόλουθα βήματα: 

  1. register εδώ: https://2017.spaceappschallenge.org/auth/signup/
  2. λάβετε ένα e-mail με θέμα "Welcome to Space Apps! - Please Verify Your Account"
  3. το email και κάντε κλικ στο "verify your account". Χωρίς αυτό το βήμα δεν μπορείτε να ψηφίσετε.
  4. Έπειτα πηγαίνετε στο: https://2017.spaceappschallenge.org/vote?q=NestFold
  5. Πατήστε το κουμπί "Vote" για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να πρασινίσει και να γράψει "Voted!"
  6. Μπορείτε να ψηφίζετε (δηλαδή, βήματα 4 και 5) μια φορά την ημέρα, μέχρι και τις 22 Μαΐου.

 
«Αν – και ευελπιστούμε ότι θα το πετύχουμε – η ομάδα Nestfold, περάσει στον τελικό, θα καθοδηγήσουμε το κυπριακό κοινό για το τελικό μέρος της παγκόσμιας ψηφοφορίας, ευχόμενοι ότι μπορούμε να φέρουμε την πρωτιά, άλλη μια φορά στην Κύπρο», πρόσθεσε.
 
Η διαδικασία ψηφοφορίας
 
Ο Διαγωνισμός Διαστημικών Εφαρμογών της NASA, διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 29-30 Απριλίου στην Κύπρο, όπου και αναδείχθηκαν τέσσερις κυπριακές ομάδες. Από αυτές οι  τρεις διαγωνίζονται τώρα στο διεθνές και ημιτελικό στάδιο του διαγωνισμού International Space Apps Challenge στην NASA, σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες.
 
Οι κυπριακές ομάδες:
1η Θέση – Απόφαση Κριτών:       GalaxyCY
2η Θέση – Απόφαση Κριτών:       AGreenSpace
3η Θέση – Λαϊκή Ψηφοφορία:    Nestfold
 
Συγκεκριμένα οι δύο πρώτες ομάδες, που επιλέχθηκαν με απόφαση των κριτών στην Κύπρο, θα κριθούν τώρα από τους κριτές της NASA, στο παγκόσμιο επίπεδο. Η ομάδα που πήρε την 3η θέση στην Κύπρο με την «Λαϊκή Ψηφοφορία», διαγωνίζεται διεθνώς, μέσω παγκόσμιας λαϊκής ψηφοφορίας. Είναι αυτή η ομάδα, η Nestfold , που μέχρι στιγμής είναι στην 2η παγκόσμια θέση.
 
Προηγούμενες επιτυχίες και πρωτιές της Κύπρου
 
Το 2015, η Κυπριακή ομάδα ArachnoBeeA ξεκινώντας από το NASA Space Apps στην Κύπρο, συνέχισε διεθνώς και κέρδισε το πρώτο βραβείο παγκοσμίως, μέσω κριτικής επιτροπής της NASA, για το «Best Mission Concept» και κλήθηκε από τη NASA στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ για να παρακολουθήσουν εκτόξευση πυραύλου προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Δείτε το τρέιλερ στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.facebook.com/CyprusSpaceExplorationOrganisation/videos/1155422587866711/
 
 Επιπλέον, το 2013, η ομάδα “MarsSense” – νικήτρια του NASA Space Apps στην Κύπρο, κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση παγκόσμια στην κατηγορία People`s Choice Award – δηλαδή μέσω της λαϊκής ψηφοφορίας.
 
Πέρυσι, η ομάδα που κατέκτησε την πρώτη θέση στην Κύπρο, ήταν μια ομάδα μαθητών από διάφορα λύκεια της Λεμεσού, που έφτιαξαν μαζί μια ομάδα με όνομα HOPs, και σχεδίασαν ένα καινοτόμο Jet Pack για αστροναύτες στον Άρη.
 
Ο φετινός Διαγωνισμός
 
"Το φετινό επίπεδο του διαγωνισμού ήταν ιδιαίτερα ψηλό. Η ποιότητα καθώς και καινοτομία των διαγωνιζομένων ομάδων εντυπωσίασε. Ο CSEO πρόσφερε βραβεία για να υποστηρίξει τις πιο πολλά υποσχόμενες ομάδες, δίνοντας μέλλον στα έργα τους και τονώνοντας έτσι το οικοσύστημα καινοτομίας διαστημικών εφαρμογών της Κύπρου" ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ. Δανός.
 
Συνεργάτες του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος για την διοργάνωση του διαγωνισμού είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το CUTing Edge - An American Space. Στρατηγικός εταίρος και κύριος χορηγός είναι η CYTA μέσω του Κέντρου Καινοτομίας και Ανάπτυξης Ιδεών. Χορηγός επικοινωνία είναι το ΚΥΠΕ.
 
Ο όλος διαγωνισμός NASA Space Apps στην Κύπρο ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,  και του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος.
 
Οι 4 νικήτριες ομάδες – Περιγραφή των εφαρμογών τους
 
Μετά από ένα διήμερο δημιουργίας καινοτόμων εφαρμογών, παρουσίασης ιδεών και τεχνολογιών στους κριτές, ο διαγωνισμός NASA Space Apps της Κύπρου ανέδειξε τις τέσσερις καλύτερες ομάδες που βραβεύθηκαν και οι πρώτες τρεις εκπροσωπούν τώρα την χώρα μας στο διεθνές επίπεδο.
 
Η κριτική επιτροπή που απαρτιζόταν από το Γ. Δανό, Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος, τον Χ. Πρωτοπαπά, CEO της Hellas Sat, τον Α. Ευσταθίου, Αντιπρύτανη Έρευνας του European University Cyprus, και τον Χ. Δανέζη, καθηγητή Γεωδαισίας και Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης του ΤΕΠΑΚ, διάλεξαν τις 4 καλύτερες ομάδες.
 
Οι 4 φετινές νικήτριες κυπριακές ομάδες είναι:
 
1η Θέση – Απόφαση Κριτών:   GalaxyCY
2η Θέση – Απόφαση Κριτών:   AGreenSpace
3η Θέση – Λαϊκή Ψηφοφορία: Nestfold
4η Θέση – Τιμητική αναφορά: PyroFighters
 
GalaxyCY: Επιλύσανε με χρήση drone, δορυφορικών δεδομένων και επίγειων έξυπνων αισθητήρων το πρόβλημα της άμεσης ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών και της προστασίας των επηρεαζόμενων πολιτών.
 
AGreenSpace:  Πρότειναν λύσεις για βελτίωση ενός  Κλειστού Βιοτικού Περιβάλλοντος-Οικοτόπου (enclosed living habitat) προς εποικισμό του Άρη, με χρήση ορόφων φυτικών καλλιεργειών και δημιουργία ηλεκτρισμού με κινητική και ηλιακή ενέργεια.
 
Nestfold:  Πρότειναν την χρήση ενός πτυσσόμενου έξυπνου καταφυγίου, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως πλημμύρες, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές και ολισθήσεις εδαφών.
 
PyroFighters: Πρότειναν την δημιουργία laser-φασματογράφων για την ανίχνευση αεριών από πυρκαγιές, προς άμεσης ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών. Επίσης με την χρήση drones και την χρήση δορυφορικών δεδομένων και λογισμικών, πρότειναν λύσεις για την προστασία των επηρεαζόμενων πολιτών.
 
Το NASA Space Apps Challenge είναι ένα διήμερο διαγωνισμού που διεξάγεται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 200 πόλεις παγκοσμίως και έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών και τεχνολογιών που σχετίζονται τόσο με την εξερεύνηση του διαστήματος αλλά και την χρήση ήδη υφιστάμενων τεχνολογιών, υπηρεσιών και δεδομένων από δορυφορικά συστήματα. Η απεικόνιση δεδομένων, η χρήση ρομποτικής, ο σχεδιασμός αντικειμένων ή ακόμη και η επινόηση μιας έξυπνης ιδέας είναι μερικοί από αυτούς.

http://www.typos.com.cy/cat/1/article/27812

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 17 Μάιος 2017 17:26
 
Γαλάζια σημαία στην παραλία της Γλυφάδας
News - Πλανήτης Γη
Τετάρτη, 17 Μάιος 2017 14:05

Γαλάζια σημαία στην παραλία της Γλυφάδας

resized 20170515 112234 resized

 

Η παραλία της Γλυφάδας βραβεύτηκε για πρώτη φορά - με γαλάζια σημαία. Το πλέον αναγνωρίσιμο παγκοσμίως οικολογικό σήμα ποιότητας για ακτές τοποθετήθηκε και επισήμως στην παραλία του Δήμου, που κατάφερε να ανταποκριθεί στις πλέον απαιτητικές προϋποθέσεις.

resized AV1C 79199

«Πέρα από την ποιότητα των υδάτων, που αναγνωρίστηκε ως «εξαιρετική», δώσαμε έναν αγώνα δρόμου επί μήνες για να εκπληρώσουμε και τα 33 αυστηρά κριτήρια: Καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων, προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και πολλά ακόμα», δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου. «Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσους εργάζονται καθημερινά επί δύο χρόνια, για να αναβαθμίσουμε όλοι μαζί το παραλιακό μας μέτωπο και να έχουμε σήμερα μια παραλία-κόσμημα για την Αττική», συμπλήρωσε ο κ. Παπανικολάου.

resized AV1C 79428

Φέτος, χρονιά που έχει χαρακτηρισθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τουρισμού ως Διεθνές Έτος Αειφόρου Τουρισμού για την Ανάπτυξη, η «Γαλάζια Σημαία», το πλέον αναγνωρίσιμο οικολογικό σήμα ποιότητας για ακτές, μαρίνες και σκάφη αειφόρου τουρισμού, συμπληρώνει 30 χρόνια εφαρμογής στον κόσμο και στην Ελλάδα. Η ετήσια αναγγελία των βραβευμένων με τη Γαλάζια Σημαία ακτών και μαρινών της χώρας μας πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις στη Γλυφάδα. Συγκεκριμένα στην βραβευμένη, για πρώτη χρονιά, παραλία του Δήμου Γλυφάδας πραγματοποιήθηκε το πρωί, παρουσία του Δημάρχου Γιώργου Παπανικολάου και του Προέδρου ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας της Φύσης, Νίκου Πέτρου, εκδήλωση εκπαιδευτικού χαρακτήρα με την συμμετοχή περισσότερων από εκατό μαθητών και εκπαιδευτικών από τα σχολεία της περιοχής. Οι μαθητές, οι οποίοι μέσα από το παιχνίδι γνώρισαν το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης «Γαλάζια Σημαία», εκφράστηκαν δημιουργικά και εκπαιδεύτηκαν σε θέματα ασφαλούς χρήσης των ακτών. Επίσης παρακολούθησαν ναυαγοσωστική επίδειξη που διοργάνωσε η Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής. Στην εκδήλωση συμμετείχε με βιωματικά εργαστήρια και ο ΑΡΧΕΛΩΝ.

resized FullSizeRender 4

Η επίσημη ανακοίνωση των βραβευμένων ακτών και μαρινών, έγινε το απόγευμα στο Γκολφ Γλυφάδας, παρουσία πλήθους εκπροσώπων της πολιτείας και κλαδικών φορέων του Τουρισμού. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία του και απηύθυναν χαιρετισμούς: ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κος Σωκράτης Φάμελλος, ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κος Γιάννης Τσιρώνης, η Γενική Γραμματέας Τουρισμού, κα Ευρυδίκη Κουρνέτα, η κα Ελίζα Τσολάκου, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο Αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κος Αλέξανδρος Βασιλικός, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΤΕ, κος Γεώργιος Βερνίκος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας, κος Σταύρος Κατσικάδης, ο Τομεάρχης Τουρισμού της ΝΔ και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κος Μάνος Κόνσολας, και ο καθηγητής τουριστικής ανάπτυξης και τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κος Πάρις Τσάρτας.

resized 003

 


Σελίδα 1 από 471
Συναυλία της Γυναικείας Χορωδίας «Women’s Chamber Choir» του Πανεπιστημίου Moody των Η.Π.Α., στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις».
Συναυλία της Γυναικείας Χορωδίας «Women’s Chamber Choir»  του Πανεπιστημίου Moody των Η.Π.Α.,  στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις».
Συναυλία της Γυναικείας Χορωδίας «Women’s Chamber Choir» του Πανεπιστημίου Moody των Η.Π.Α., στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου ...

Το καυτό φιλί της Μόνικα Μπελούτσι
Το καυτό φιλί της Μόνικα Μπελούτσι
Το καυτό φιλί της Μόνικα Μπελούτσι Η όμορφη ηθοποιός επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τον τίτλο «σύμβολο του σεξ» με το ...

ATTICANEWS.GR στο Facebook

Powered by Jasper Roberts - Blog
Διαφήμιση
Διαφήμιση